Teemat

Monikulttuurisuus kaipaa selviä käsitemääritelmiä

Etnisten suhteiden tutkimuskeskuksessa tällä hetkellä työskentelevä helsinkiläinen yhteiskuntatieteilijä Pasi Saukkonen on monikulttuurisuustutkimuksen nimekkäimpiä suomalaisia edustajia.

Usein siteeratussa tutkimuksessaan Monikulttuurisuus, integraatio ja assimilaatio Saukkonen muistuttaa, että julkisessa keskustelussa esimerkiksi monikulttuuristumisesta, maahanmuuttajien integroitumisesta, asuma-alueiden eriytymisestä, äärioikeistolaisuuden noususta ja muslimiradikalismin kannatuksen kasvusta esitetään usein varmoja käsityksiä vailla selviä käsitemääritelmiä ja empiiriseen tutkimukseen nojaavaa tietoa.

Lisäksi kehityksen piirteitä sekä poliittisia päätöksiä ja ideologisia linjanvetoja tarkastellaan usein irrallisina ilmiöinä ja tekoina vailla pyrkimystä muutoksen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Keskustelua kulttuurisesta monimuotoistumisesta ja sen poliittisesta hallinnasta häiritsee Saukkosen mukaan epämääräisyys ja sirpaleisuus, minkä johdosta luotettavaa kokonaiskuvaa tilanteesta ja siihen johtaneesta kehityksestä on vaikea saada.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Erilaisuuden poliittisen organisoinnin lähestymistapa pyrkii ratkaisemaan ongelmia tavoitteenaan systemaattinen ja kokonaisvaltainen analyysi etnisistä ja kulttuurisista rakenteista sekä kulttuuriseen monimuotoisuuteen kohdistuvista poliittisista toimista. Lähestymistavan teoreettis-käsitteellinen viitekehys auttaa niin erilaisten tapausten historiallisen kehityksen analysointia kuin niiden välistä vertailuakin.

Empiirisessä mielessä Saukkonen kuvaa ja arvioi viimeaikaisia tapahtumia Alankomaissa sijoittamalla ne osaksi sitä poliittista traditiota, joka Alankomaissa koskee etnisen ja kulttuurisen erilaisuuden organisointia. Hän luo katsauksen yhteiskunnan etnisten ja kulttuuristen rakenteiden muuntumiseen toisen maailmansodan jälkeen ja analysoi tähän rakennemuutokseen liittyvää poliittista organisoimista ja organisoitumista.