Teemat

Oikea puutarhan puusto voi vähentää rikollisuutta

Puiden alimpien oksien karsiminen parantaa näkyvyyttä ja saattaa pitää rosvot loitolla.
Puiden alimpien oksien karsiminen parantaa näkyvyyttä ja saattaa pitää rosvot loitolla.

Kaupunkialueelle istutettu puusto sitoo melu-, pöly- ja kemikaalipäästöjä sekä parantaa taajamien ilman laatua säätelemällä kosteusoloja. Puilla on ihmisille kouriintuntuvampikin hyötymerkitys. Yhdysvaltain metsähallinnon tutkijan Geoffrey Donovanin johdolla Environment and Behavior -tiedelehdessä julkaistu selvitys osoittaa, että oikein valittu katuvarsien ja pihojen puusto estää omaisuus- ja väkivaltarikoksia.

Tutkijat pitävät parhaana vaihtoehtona puutarhaan kookasta ja hyvin hoidettua puustoa, joka kertoo talouden pitävän hyvää huolta omaisuudestaan. Suurten, alaoksista karsittujen puiden takaa rikolliset eivät löydä tarvittavaa näkösuojaa, mikä saa heidät valitsemaan muita kohteita. Matala, tiivisoksainen puusto sen sijaan tarjoaa ihanteellisen suojan naapurien ja ohikulkijoiden katseilta, mikä antaa rikollisille työrauhan ja lisää rötöstelyn mahdollisuuksia.

Kolmen vuoden aikana seurannan kohteina olleissa noin kolmessa tuhannessa omakotitalossa sattui 394 omaisuus- ja 37 väkivaltarikosta.