Teemat

Nouseva meri uhkaaarkeologian aarteita

Valtamerien pinta nousee sulavien jäätiköiden ja veden lämpölaajenemisen seurauksena noin kolme millimetriä vuodessa. Tulevaisuudessa sadat rannikoille rakennetut miljoonakaupungit ja pienemmät taajamat kärsivät huomattavia vahinkoja muun muassa myrskyjen nostattamien tulvien takia. Samassa veneessä ovat myös ikiaikaiset, arkeologiset asumukset ja muistomerkit, korostavat yhdysvaltalaiset asiantuntijat Journal of Coastal Conservation -tiedelehdessä.

Kalifornian rannikoita esimerkkialueenaan käyttänyt tutkijaryhmä eritteli tulvavaaraa erilaisilla alueilla. Rannan jyrkkyys ja kaltevuus, veden syvyys, aallokon voima sekä eroosioherkkyys ovat tekijöitä, jotka määrittävät tietyn paikan uppoamisherkkyyttä. Analyysien perusteella tutkijat yleistivät nuo ominaisuudet koko maapallon rantavyöhykkeille.

Tulos oli hälyttävä: Tuhannet arvokohteet ovat vaarassa jäädä syvyyksiin merenpinnan noustessa. Kaikkia arvokkaimpiakaan kohteita ei pystytä suojelemaan, joten tulevaisuudessa tarvitaan priorisointia. Käsillä ovat viime hetket, jolloin eri kohteiden suojeluarvo ja tuhoutumisriskit on saatava kirjatuiksi.