Teemat

Suomen soihin kertynytvaltava hiilen varasto

Märkien turvemaiden vähähappisissa tai kokonaan hapettomissa oloissa kasvien jäänteet hajoavat vain osittain. Seurauksena on biomassan sisältämän hiilen kertyminen jopa vuosituhansiksi maaperään. Tämä hiili on siksi inhimillisesti katsoen ikuisesti poissa ilmastoon vaikuttavasta lämmittävien niin kutsuttujen kasvihuonekaasujen kierrosta.

Suomen alkuperäisestä suoluonnosta on edelleen luonnontilassa noin 4,1 miljoonaa hehtaaria. Näille soille on kasaantunut ja varastoitunut noin 20 grammaa hiiltä neliömetriä kohti, kertoo Metsäntutkimuslaitoksen uutiskirje. Tulevaisuus on kuitenkin hämärän peitossa, sillä ilmaston pysyvä lämpeneminen muuttanee hiilen sitoutumisen tahtia. Kaikkiaan Suomen soihin on varastoitunut jääkauden jälkeisenä aikana noin 5 500 miljoonaa tonnia hiiltä.