Teemat

Äidin töihinpaluusta jopa hyötyä lapselle

Keskustelu äitiysloman pituudesta ja valinnasta kotihoidon tai päiväkodin välillä käy aika ajoin kiivaana. Vallitseva nykyasenne suosii äidin – ja yhä useammin myös isän – mahdollisimman pitkää kotona oloa synnytyksen jälkeen. Kattava, peräti 50 vuoden jaksolla julkaistujen tutkimuksien analyysi osoittaa kuitenkin yleistykset turhiksi, suurelta osin vääriksikin.

Psykologi Rachel Lucas-Thompsonin johdolla Psycholocal Bulletin -tiedelehdessä julkaistu tutkimus osoittaa, että varsinkaan alhaisen tulotason perheissä tai yksinhuoltajilla äidin nopea paluu työelämään synnytyksen jälkeen ei heikennä lapsen henkistä kehitystä tai myöhempää koulumenestystä. Äidin työhönpaluu aikana, jolloin lapsi on alle 3-vuotias, vaikuttaa käytökseen positiivisesti. Näillä lapsilla on vähemmän aggressioita, keskittymisvaikeuksia ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksia.

Tutkijat pitävät ehkä yllättävän tuloksen selityksenä äidin työhönmenon taloudellista panosta: Kun perhe saa enemmän käyttörahaa, lapsen mahdollisuudet monipuoliseen ajankäyttöön paranevat. Samalla äiti on lapselle myönteinen roolimalli osoittaessaan ahkeruutta ja toimintaa perheen yhteiseksi hyväksi.