Elämä

Coach haastaa asiakkaan kyseenalaistamaan uskomuksiaan

Sirkku Ruutu tervehtii tulijoita iloisesti. Turkulainen elämäntaidon ja johdon valmentaja valmistui tänä keväänä Suomen ensimmäiseksi kansainvälisesti sertifioiduksi Master Certified Coachiksi.

– Coachia voi sanoa edistäjäksi. Hän auttaa asiakasta tarkastelemaan omia ajattelutapojaan ja uskomuksiaan. Coachingissa on kyse yhteistyöstä, jossa coach tukee asiakasta hyödyntämään omat voimavaransa, Ruutu tiivistää.

Ruudulla on ollut oma psykologitoimisto SpiRito 2000-luvun alusta saakka, ja hän työskentelee myös psykologina, johdon valmentajana sekä työhyvinvointikouluttajana. Ruutu pitää vastaanottoa Kaarinan ja Turun rajalla, jossa hänellä on oma tila niin yksityisasiakkaille kuin ryhmillekin.

Vastaanottotilat hehkuvat heleitä värejä ja hillittyä romantiikkaa. Coach napsauttaa kahvikoneen päälle ja istuu juttelemaan.

– Lähtökohtana on, että valmennattavalla ei tarvitse olla ongelmia. Sen sijaan tarvitaan jokin aihe, johon hän toivoo jonkinlaista uutta kuvakulmaa. Coach haastaa asiakastaan kyseenalaistamaan omia juurtuneita asenteitaan tai uskomuksiaan, ja kannustaa asiakasta tekemään mielekkäitä valintoja elämässään, Ruutu kertoo.

”Coachin vastuulla on erottaa, milloin asiakas tarvitsee psykoterapiaa, eikä alkaa itse puoskaroida terapiaan kuuluvalla alueella.”

Coaching ei ole terapiaa eikä hoitosuhde.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Coaching sopii terveille ihmisille, jotka haluavat pohtia syvemmin jotakin elämänsä osa-aluetta. Coachin vastuulla on erottaa, milloin asiakas tarvitsee psykoterapiaa, eikä alkaa itse puoskaroida terapiaan kuuluvalla alueella. Asiakas tarvitsee riittävästi energiaa voidakseen työskennellä valmennettavien asioiden parissa, ja esimerkiksi masennuksen hoitokeinoksi coaching ei sovi.

Valmennuksessa kannustetaan asiakasta ottamaan käyttöön omat henkilökohtaiset voimavaransa ja vahvuutensa.

– Monissa tutkimuksissa on todettu, että rohkeus hyödyntää oma potentiaali eli tarttua tilaisuuksiin erottaa menestyvät ihmiset niistä, jotka eivät menesty. Selittävänä tekijänä ei siis ole esimerkiksi älykkyysosamäärä.

– On kuitenkin tärkeä huomata, että coachingissa asiakas itse määrittelee omat tavoitteensa ja menestyksensä. Yhdelle se voi olla seesteinen mieli, toiselle parempi taloudellinen asema. Jollekin se tarkoittaa parempia ihmissuhdetaitoja, jollekin taas sovintoa oman menneisyytensä kanssa.

”Kyseessä on yhteinen ja tasavertainen tutkimusmatka.”

Valmennuksen työkaluina ovat oivaltamista auttavat kysymykset. Valmennus ei ole konsultointia, eli coach ei neuvo asiakkalle valmiita vastauksia. Asiakas tuo vastaanotolle keskusteltavan teeman, jota coach syventää kysymyksillään ja tehtävänannoilla.

– Menetelmät valitaan asiakkaan oppimistyylin mukaan. Jos asiakas on hyvä kirjoittamaan, välitehtävät voivat olla kirjallisia. Jos taas asiakkaalla on taiteellista lahjakkuutta, sitä voidaan hyödyntää.

– Asiakas dokumentoi itselleen omat oivalluksensa ja käytännön lupauksensa ja välitehtävänsä. Olennaista on, että coach sopeuttaa oman toimintansa tyyliin, joka sopii kullekin asiakkaalle. Kyseessä on yhteinen ja tasavertainen tutkimusmatka.

Odotukset, toiveet ja vastuut on hyvä käydä läpi heti valmennussuhteen alussa. Ruudun coachingin alussa allekirjoitetaan sopimus, jossa sovitaan valmennussuhteen vastuualueista.

– Ammattitaitoinen coach vastuuttaa asiakastaan. Coaching ei ole mikään taikatemppu. Mitä aktiivisemmin asiakas sitoutuu omaan prosessiinsa ja työskentelee itse omien tavoitteidensa eteen, sitä paremmat ovat tulokset.

Coachaaminen on kuitenkin laaja ja valvomaton kenttä. Kuka tahansa voi kutsua itseään life coachiksi. Siksi on tärkeää huomioida myös coachin pohjakoulutus.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Valmennuksessa on kyse kommunikaatiosta ja tasaveroisesta suhteesta. Valinnanvapaus on valmennussuhteessa olennaista, ja coachin ei pidä pakottaa asiakasta mihinkään. Kannustaisin ihmisiä enemmän haastamaan myös coachia ja kertomaan omia näkemyksiään.

 ”Näissä olosuhteissa tarvitaan moniulotteista älyä ja kokonaisuuksien hahmottamista.”

Tilausta valmennuksille on, ja maailman epävakaus ruokkii tarvetta saada apuvälineitä elämälle ja itsensä johtamiselle.

– Mielestäni tarve coachaamiseen on kasvanut, koska maailma muuttuu koko ajan vähemmän hallittavaksi. Epävarmuus työmarkkinoilla kasvaa koko ajan. Toisaalta samaan aikaan nykyisin on valtava määrä vaihtoehtoja, joista valita.

– Näissä olosuhteissa tarvitaan moniulotteista älyä ja kokonaisuuksien hahmottamista, mitkä eivät ole ihmisen sisäsyntyisiä ominaisuuksia, vaan niitä pitää kehittää. Muuten vaarana on itsensä uhriuttaminen olosuhteiden vangiksi, ja oma ainutkertainen elämä jää elämättä.

Ruutu kannattaa elämäntaidon valmentamista jo lapsesta saakka.

– Tietynlaista life coachingia toivoisin jo alakouluikäisille. Coachingin yhtenä tavoitteena on kehittää kykyä ajatella, mitä ajattelee. Jo lapsille voisi opettaa tunteidensäätelyä ja vuorovaikutustaitoja sekä omien yksilöllisten vahvuuksien tunnistamista.

Ruutua itseään innostavat ainutkertaiset kohtaamiset asiakkaiden kanssa. Coachin innostus tarttuu.

Master Certified Coach

 • Coachien eli valmentajien kansainvälinen järjestö ICF (International Coaching Federation) sertifioi ammattimaisesti toimivia coacheja. Kouluttautua voi kolmella eri pätevöitymisen tasolla, ja Master Certified Coach on tasoista vaativin.
 • Coaching-koulutuksessa opiskellaan teorian ja käytännön taitojen lisäksi muun muassa valmentamisen etiikkaa. ICF:n hyväksymiltä coacheilta vaaditaan myös jatkuvaa lisäkouluttautumista.

Tilanteita, joihin tyypillisesti haetaan valmennusta

 • oma ajanhallinta
 • työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
 • stressinhallinta
 • itsetunnon kohottaminen
 • vuorovaikutustaitojen kohentaminen
 • vaikeiden asioiden puheeksiottamisen parantaminen
 • oman jämäkkyyden kasvattaminen
 • oman hyvän elämän pohtiminen
 • omien arvojen ja arvovalintojen kirkastaminen
 • tunteidensäätelyn parempi opetteleminen
 • Lähde: MCC-coach Sirkku Ruutu