Kuluttaja

Visa katkaisi yhteistyön 100 huijariyrityksen kanssa

Visa on keskeyttänyt Yhdysvalloissa maksujen käsittelyn sadalta yritykseltä, jotka ovat huijanneet kuluttajia harhaanjohtavalla markkinoinnilla.

Visa on saanut asiakkailtaan runsaasti valituksia yrityksistä, jotka ovat alkaneet veloittaa heidän luottokorttejaan ilman lupaa. Yritykset ovat tarjonneet internetissä esimerkiksi ravintolisävalmisteiden ilmaisia kokeilupakkauksia. Tilaajia on pyydetty ilmoittamaan luottokorttinsa numero, jotta yritys voisi laskuttaa heiltä pakkaus- ja lähetyskulut. Tilauksen jälkeen yritys on kuitenkin alkanut laskuttaa kerran kuussa useita kymmeniä dollareita.

Tieto siitä, että tilaaja sitoutuu maksulliseen kestotilaukseen on voitu kertoa huomaamattomalla fontilla tai se on ollut linkin takana. Tilauslomakkeeseen on myös usein rastitettu valmiiksi vaihtoehdot, joissa kuluttaja antaa luvan luottokorttinsa veloittamiseen.

Kyseessä on ns. ”negatiiviseen valintaan” perustuva markkinointi, jossa kuluttajan on itse erikseen kiellettävä maksulliseen kestotilaukseen sitoutuminen ja luottokortin veloitus. Menetelmää saa USA:ssa käyttää vapaasti. Lainvastaista yritysten toiminnassa on kuitenkin ollut se, että ne eivät ole kertoneet maksullisuudesta etukäteen riittävän selvästi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yritysten asiakkaat eivät saaneet laskutusta loppumaan, koska eivät saaneet yhteyttä niiden taustalla oleviin henkilöihin. Visa piti tilannetta niin vakavana, että päätti lopettaa yritysten maksujen käsittelyn.

l

Kuluttajavirasto pitää Visan toimintaa hyvänä esimerkkinä yrityksen vastuullisuudesta asiakkaitaan kohtaan. Suomessa operaattorit voisivat samalla tavalla kantaa vastuunsa maksullisista tekstiviestipalveluista, jotka liittyvät esimerkiksi internetissä tehtäviin testeihin.

Testien yhteydessä ei välttämättä kerrota missään sitä, että tilaamalla testituloksen matkapuhelimeensa kuluttaja tulee samalla tehneeksi kestotilauksen maksullisten palveluviestien vastaanottamisesta.

Operaattorit ovat vedonneet siihen, että ne ovat ainoastaan palvelun välittäjiä, eivätkä siksi ole vastuussa asiakkaalle aiheutuvista maksuista.

Ne hyötyvät kuitenkin rahallisesti tekstiviestipalveluja tarjoavien yritysten kanssa tekemistään sopimuksista. Kuluttajavirasto onkin useaan otteeseen painottanut, että jos palveluntarjoaja on toiminut epäasiallisesti, operaattoreilla on vastuu laskutuksen oikeellisuudesta ja asiakkaan ongelman selvittämisestä.