Teemat

Ilmastonmuutos
vaikuttaa turvallisuuteen

Ilmastonmuutoksen Itämeren alueella aiheuttamista yhteiskunnallisista vaikutuksista on valmistunut Merentutkimuslaitoksella tuore arvio. Sen mukaan meriluonnolle koituvien vaikutusten lisäksi merenpinnan nousu, jääpeitteisen ajan lyhentyminen sekä roudan vähentyminen tulevat vaikuttamaan myös Itämeren alueen turvallisuuteen ja rannikkorakentamiseen.

Leudot talvet ja jäättömyys altistavat rantarakenteet ja satamat talvimyrskyille. Huonot jääolot voivat lisätä myös hukkumistapauksia.

Toisaalta ilmastonmuutoksen odotetaan pidentävän alueen matkailusesonkia kesäkauden pidentymisen, lämpenemisen ja kesäsateiden vähenemisen myötä. Mökkeilykauden pidentyminen merkitsee vakaampaa vuotuista tulonlähdettä mökkikunnille.

Arvio tehtiin Nesslingin säätiön, Merentutkimuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston järjestämässä Sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Itämerellä -työpajassa. Työpajaan osallistui noin 50 tutkijaa, päättäjää ja viranomaista.