Tshernobylin pääskyillä
paljon epämuodostumia

Historian pahimman ydinvoimalaonnettomuuden ympäristöön levittämille radioaktiivisille aineille altistuneilla linnuilla on rakenteellisia epämuodostumia paljon enemmän kuin säteilypäästöistä puhtailla alueilla asuvilla saman lajin yksilöillä, osoittaa tutkija Anders Møllerin johdolla Biology Letters -tiedelehdessä julkaistu vertailu.

Lintumaailmassa epämuodostumia on keskimäärin vain noin yhdellä prosentilla yksilöistä. Tshernobylin voimalatuhon laskeuman pahimmilla vaikutusalueilla tutkituista pääskyn poikasista epämuodostumia oli jopa yli 33 prosentilla.

Osa vaurioista on niin vakavia, että linnut menehtyvät jo nuorina. Tuhoalueen aikuisilla haarapääskyillä epämuodostumia oli tutkimushetkellä noin 16 prosentilla yksilöistä.