Sunnuntai

Salonseutu sopeutumassa kuntaliitokseen

Luottamus naapurikuntiin tuntuu kuitenkin horjuvan, sillä paljon epävarmempia oltiin siitä, lähtevätkö kaikki liitosselvitykseen osallistuneet kunnat mukaan. Puolet vastaajista arvelee liitoksen toteutuvan vain osittain.

  Eniten kannatusta liitosidea sai Kuusjoella, Salossa ja Perniössä. Voimakkainta vastarintaa ajatus herätti Halikossa ja yllättäen myös Muurlassa, jossa on suhtauduttu hankkeeseen melko myötäsukaisesti.

Liitoskunnista Salon jälkeen suurimmassa, komeasta historiastaan ylpeässä Halikossa hanketta on arvosteltu kärkevästikin myös liitosvalmisteluihin kuuluneiden keskustelu- ja tiedotuskierrosten tilaisuuksissa. Toisaalta Halikon valtuuston puheenjohtajan Pekka Rinteen (kok) suulla on vakuutettu, että suurimmat poliittiset ryhmät ovat Halikossakin liitosajatuksen takana.

Kuntaliitoksen kannalla olivat kyselyssä tukevimmin keski-ikäiset ja ylemmät toimihenkilöt. Huomattavasti varovaisempia olivat eläkeikäiset.

Ammattiryhmistä vain maanviljelijöistä yli puolet vastusti liitosta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lapsiperheet suhtautuivat liitokseen myönteisemmin kuin yksinasuvat. Vastaajan sukupuoli sen sijaan ei ratkaissut, erot naisten ja miesten välillä olivat pienet.

Noin viidennes vastaajista ei vieläkään, kahden tiedotuskierroksen ja laajan mediajulkisuuden jälkeen, osannut tai halunnut ottaa asiaan kantaa. Eniten epäröiviä oli Kiskossa, lähes joka kolmas, kun Perniössä vain joka kahdeksannella ei ollut mielipidettä.

Toisten päätökset herättävät epäilyä

Varsin monet epäilivät liitosselvityksen läpimenoa kaikissa kymmenessä kunnassa. Vaikka oman kunnan mukaan menosta oltiin aika varmoja, vain 39 prosenttia vastaajista uskoi kaikkien kuntien päätyvän samaan ratkaisuun.

Koko kymmenikön mukaantuloon uskottiin eniten pienissä kunnissa Suomusjärvellä, Särkisalossa ja Kuusjoella. Salossa ja Kiskossa vain yksi kolmesta jaksoi uskoa tähän vaihtoehtoon. Kiskossa ja Kiikalassa varsin moni jätti ottamatta asiaan kantaa.

Itsenäisiksi jäävien kuntien nimeäminen oli kuitenkin vastaajille vaikeaa. Kaksi kolmesta ei halunnut ottaa siihen kantaa lainkaan. Epäilyt jakautuvat melko tasaisesti: Kiikala, Suomusjärvi, Särkisalo, Perniö ja Halikko saivat eniten mainintoja. Eniten epäillyn Kiikalankin nimesi kuitenkin vain kymmenen prosenttia.

Valmistelun aikana ei mistään kunnasta ole kuulunut suurta uhoa hankkeen kaatamiseksi. Kiskossa kunnanhallitus on jo ehtinyt yksimielisesti esittää valtuustolle selvityksen hyväksymistä. Samanlainen esitys tehtiin Särkisalossa selvin numeroin päättyneen äänestyksen jälkeen. Muilla kunnanhallituksilla on lopullinen harkinnan paikka tulevan reilun viikon aikana.

Kolmannes arvelee palvelujen hiipuvan

Vastaajista kolmasosa arveli palvelujen heikkenevän ja 62 prosenttia uskoi niiden paranevan tai ainakin pysyvän ennallaan. Erityisesti salolaiset uskovat nykymenon jatkuvan. Kaikkein toiveikkaimmin palvelukehitykseen suhtautuvat nuoret ja opiskelijat. Naiset ovat optimistisempia kuin miehet. Kaikkein synkimmin suhtautuvat maanviljelijät. Ammattinsakin takia haja-asutusalueilla asuvista viljelijöistä yli puolet arvelee palvelujen huononevan.

Lähipalvelut olivat kunnissa suurin huolenaihe selvityksen ensimmäisellä kuulemiskierroksella tammikuussa. Järjestämissopimuksessa vakuutellaankin suurkunnan tuovan koko alueen asukkaat tasa-arvoisten palvelujen piiriin. Sopimukseen on kirjattu säilytettävät lähipalvelut: päivähoito, perusopetus, terveyspalvelut, lähikirjasto- ja liikuntapaikat, palveluliikenne sekä vanhusten palveluasuminen ja kotihoito. Sopimus velvoittaa uutta kuntaa kolmen ensimmäisen vuoden ajan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kuntatalouden kehitykseen vastaajat suhtautuivat vielä luottavaisemmin. Kaksi kolmesta luottaa talouden pysyvän vähintään ennallaan. Talouden kohenemiseen uskotaan erityisesti nyt talousvaikeuksissa kamppailevissa Perniössä ja Perttelissä. Eniten taantumista pelätään ymmärrettävästi suurten yhteisöverotulojen vaurastuttamassa Salossa.

Liitoslaskelmissa uskotaan uuden kunnan selviävän ensimmäisen vuotensa veroprosentilla 18, mikä tarkoittaisi verotuksen alenemista seitsemässä liitoskunnassa.

ULLA MATTSSON