Suomen metsäpuuston
kunto pysynyt vakaana

Parin vuosikymmenen takaisten ns. happosateiden ja tätä nykyä ilmaston lämpenemisen puristuksessa olevat metsäpuut ovat säilyttäneet Suomessa kasvukuntonsa, osoittaa Metsäntutkimuslaitoksen uunituore seurantaraportti (www.metla.fi).

Havupuiden kasvukuntoa osoittava neukaskato eli harsuuntuminen on ollut viime vuosina jokseenkin muuttumaton. Jaksolla 2000-2005 kivennäismailla kasvavien mäntyjen harsuuntumisaste oli noin yhdeksän prosenttia ja kuusilla vastaavasti 18 prosenttia. Lehtipuilla harsuuntumisen eli lehtikadon aste oli seurantajaksolla noin 12 prosenttia.

Suomen luonnon tila näyttää olevan ainakin metsäpuiden kohdalla kunnossa, sillä monivuotisessa seurannassa ei ole enää havaittu yhteyttä ilmansaasteiden pitoisuuksien ja puiden neulas- ja lehtikatojen välillä. Metla-tutkijoiden mukaan metsien kasvukuntoa alentavan harsuuntumisen pääsyitä ovat puuston ikääntyminen, epäedulliset sää- ja ilmasto-olot sekä sieni- ja hyönteistuholaiset.