Luonto

Kuparin ja C-vitamiinin
yhteisvaikutus haitallista

Juomavedessä olevan kuparin ja ravinnon kautta saadun C-vitamiinin yhteisvaikutukset voivat olla terveydelle haitallisia, osoittaa maisteri Patric Jansson Åbo Akademissa tarkastetussa väitöstutkimuksessaan. Näiden aineiden samanaikainen saanti lisäsi ainakin koeoloissa elimistössä ns. vapaiden happiradikaalien sekä vetyperoksidin muodostumista. Vapaat radikaalit tiedetään hyvin aggressiivisesti solutason kalvoja ja muita hienorakenteita vaurioittaviksi. Vapaiden radikaalien lisääntymisen yhteys muun muassa vanhenemisprosessiin, eri syöpäsairauksiin, sydän- ja verisuonitauteihin ja tulehdussairauksiin on kiistattomasti todistettu.

Tulos kuulostaa yllättävältä, sillä C-vitamiini on tunnetusti tehokas antioksidantti eli vahingollisia hapetusreaktioita estävä yhdiste. Juomavedessä oleva rauta toimi puolestaan kuparia vastaan. Jos vedessä oli runsaasti rautaa, kupari ei aiheuttanut soluja vahingoittavien happiradikaalien tai vetyperoksidin muodostumista. Toistaiseksi tulokset ovat vain laboratoriotasolla, eikä havaintojen todellista merkitystä tunneta riittävästi.