Liikenne

P-merkki ei vaikuta
väistämisvelvollisuuteen

TS/<br />Oikealta tulevaa väistetään. P-merkki ja pysäköintikampa eivät kumoa väistämissääntöä. Kuvan sininen auto on tilanteessa etuajo-oikeutettu.
TS/
Oikealta tulevaa väistetään. P-merkki ja pysäköintikampa eivät kumoa väistämissääntöä. Kuvan sininen auto on tilanteessa etuajo-oikeutettu.

KARI PITKÄNEN

Auto&liikenne -sivulla käsiteltiin noin kuukausi sitten ajo-ohjeita marketin parkkipaikoilla. Mukana oli myös oheinen kuva, jonka tekstissä kehotettiin väistämään pääväylällä liikkuvaa autoa ajettaessa ulos P-merkillä ja "pysäköintikammalla" (liikennemerkit 521 ja 521a) merkityltä alueelta.

Ajo-ohje perustui liikenne- ja viestintäministeriöstä saatuun tulkintaan. Sen pohjana oli ajatus, että suurilla pysäköintikentillä on sekä erikseen pysäköintiin varattuja P-alueita että sitä halkovia etuajo-oikeutettuja (pää)väyliä.

Liikennevahinkolautakunta on tänä vuonna antanut ainakin kaksi päätöstä vastaavissa kohtaamistilanteissa sattuneista yhteenajoista.

Päätösten mukaan nämä liikennemerkit eivät muuta pysäköintialueilla normaalia väistämissääntöä, jonka mukaan oikealta tulevaa väistetään. Toinen esimerkki oli Helsingin Messukeskuksen parkkialueelta (LV 06/563), toinen nimeämättömän kauppakeskuksen pysäköintikentältä (LV 06/553). Molemmissa paikoissa parkkiruudut oli merkitty samoin kuin juttumme kuvassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Jälkimmäisessä tapauksessa lautakunta nimenomaan totesi, että "ajoväyliä ei voida pitää tieliikennelain 14. pykälän 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen eriarvoisina yksin sen perusteella, että toinen ajoväylistä kulkee pysäköintiruutujen välissä, kun taas toiselta ajoväylältä ei ajeta pysäköintiruutuihin".

Tämän perustelun mukaan P-merkin ja kampamerkin takaa väylälle ajava autoilija on oikealta tullessaan etuajo-oikeutettu, ja häntä on väistettävä.

Normaali väistämissääntö kumoutuu vain, mikäli väylien leikkauspisteessä on kärkikolmio tai stop-merkki. Pysäköintiä ilmaisevat liikennemerkit eivät tähän riitä. Väistämissääntö kumoutuu myös, jos väylät ovat eriarvoisia, esimerkiksi toinen on selkeästi toista kapeampi.

Eriarvoisuuden on kuitenkin korkeimman oikeuden tekemän tulkinnan mukaan oltava tällöin yhtä selvää kuin on esimerkiksi kadun/tien ja sille tulevan pihaliittymän suhde.

Koska näin on harvoin P-alueilla, on syytä varautua väistämään aina oikealta tulevaa ellei merkein ole muuta osoitettu.