Lukemisto

Taikauskoinen Suomi

TS/Jonny Holmén
TS/Jonny Holmén

Vaikka mitäs tuo nyt on, vuonna 2001 eurobarometritutkimuksessa eurooppalaisista nuorista 54 prosenttia ilmoitti, että astrologia on tiedettä ja kertoi uskovansa, että joillekin ihmisille tietyt numerot ovat erityisen onnekkaita.

Samana vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan netistä terveystietoja hakevista 20 prosenttia haki tietoa homeopatiasta. Englanninkieliselle termille "salaliitto" löytyy googlesta 58 400 000 osumaa.

Eri instanssien kuten Kirkon tutkimuskeskuksen tekemien kattavien kyselyjen mukaan suomalaisista jopa viidennes pitää vähintään todennäköisenä, että Suomessa on käynyt ufoja. Kummituksiin uskoo 11 prosenttia ja 15 prosenttia arvelee, että meediot kykenevät välittämään viestejä vainajilta. Telepatiaan suomalaisista uskoo 39 prosenttia. Henkiparannukseen 28 prosenttia. 18 prosenttia uskoo, että noituudella voidaan vaikuttaa muiden ihmisten elämään.

Niin: ja joka kymmenes vastaantulija kadulla on sitä mieltä, että kämmenen viivoista voi ennustaa luotettavasti ihmisen tulevaisuutta.

Koulutus ei vähennä taikauskoa

Näin siis suomalaiset, joilla on maailman huippuluokkaa oleva koulujärjestelmä, korkeatasoiset yliopistot ja teknologiaosaaminenkin huipputasoa. Luulisi korkeasti koulutettujen ihmisten tietävän paremmin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kyllä he tietävätkin. Siitä vain ei seuraa vaikkapa astrologiasta luopumista, koska nämä asiat ovat yhteismitattomia, kertoo dosentti Marjaana Lindeman Helsingin yliopiston psykologian laitokselta. Hän on ryhmineen tutkinut taikauskoa.

- Koulutus on vähentänyt taikauskoa melko hitaasti. Ajatus, että tieteellinen tieto poistaisi taikauskon perustuu väärinkäsitykseen, että ihmisellä on yksi tiedonkäsittelyjärjestelmä ja yksi tietovarasto, joka kehittyy huonosta hyvään ja oikeaan. Näin ei ole, vaan meillä on useampia tietojärjestelmiä, jotka toimivat rinnakkain, Lindeman sanoo.

Ensinnäkin meillä on analyyttinen järjestelmä, jonka perustuu kieleen. Tämä on se osa aivoja, jota treenataan esimerkiksi koulussa. Sen rinnalla toimii kuitenkin paljon vanhempi tietojenkäsittelyjärjestelmä, jonka me tunnemme nimellä intuitio ja josta myös taikausko kumpuaa.

- Intuitio ei ole kehittynyt tekemään tosi/epätosi -erotteluita vaan sen funktio on pitää ihminen elossa. Se on ei-kielellistä, henkilökohtaisiin kokemuksiin, omiin havaintoihin ja mielleyhtymiin perustuvaa tiedonkäsittelyä. Pienten lasten oppiminen on ensimmäiset vuodet intuitioon perustuvaa, Lindeman sanoo.

Taikauskoa ei voi perustella kielellisesti

Käytännössä taikausko syntyy näin: ennen kuin lapset alkavat oppia ajattelemaan analyyttisesti, he hahmottavat maailmaa intuitiivisesti muutamien perustavaa laatua olevia kategorioiden kautta. Pieni lapsi esimerkiksi ymmärtää, että esineet ovat olemassa havainnoitsijasta riippumatta, että eläimet ja ihmiset ovat elollisia olentoja ja että ajatukset ovat erilaisia kuin fyysinen asiat.

Taikauskoisissa olettamuksissa on Lindemanin mukaan aina taustalla se, että nämä fysikaaliset, biologiset ja psykologiset kategoriat sekoitetaan toisiinsa. Telepatiassa ajatuksella on elollisen olennon ominaisuuksia. Fysikaalinen suure, energia, voidaan kuvailla eläväksi tai peräti henkiseksi. Kaukainen planeetta voi sisältää elävää energiaa ja vaikuttaa siten ihmisen toimintaan.

Sitä ei tiedetä, miksi joillain ihmisillä nämä maailmanhahmottamisen kategoriat jäävät eriytymättä ja menevät sekaisin vielä vanhempanakin. Mutta koska nämä järjestelmät - analyyttinen ja intuitiivinen - elävät rinnakkain eivätkä päällekkäin, koulutus tai älykkyys ei juuri korreloi sen kanssa, onko ihminen taikauskoinen vai ei.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Samasta syystä taikauskoinen ihminen ei oikein pysty perustelemaan taikauskoaan, sillä kyse ei ole asiasta, joka olisi kielen ulottuvissa. Se on asia, joka "nyt vaan on niin".

Kuvaavaa oli, että eräässä Lindemanin ja kumppanien tutkimuksessa taikauskoiset ihmiset pystyivät selittämään käsitteen "energia" ihan yhtä tieteellisesti kuin skeptikoista koottu ryhmä, mutta bonuksena taikauskoiset ihmiset kuvasivat energiaa myös elollisen ja henkisen olennon ominaisuuksilla.

Kätevä tapa järjestää maailmaa

Taikauskon kasvualusta on siis ikiaikainen. Myös uskontotieteen dosentti Matti Kamppinen Turun yliopistosta näkee yliluonnolliset uskomukset pitkän jatkumon osana.

- Ihmiset ovat selittäneet kymmeniä tuhansia vuosia havaintojaan, onnen kääntymisiä ja ylipäänsä koko maailmaa ihmisenkaltaisten eli antropomorfisten selitysten avulla. Sään vaihtelusta ovat vastanneet sään jumalat, taudeista noidat, metsästysonnesta metsänhaltijat. Tällaiset ihmisenkaltaiset yliluonnolliset toimijat ovat tuoneet maailmaan sinne paljon kaivattua järjestystä ja mieltä.

Antropomorfinen selitys on myös aika kätevä tapa ymmärtää maailmaa. Jos onni osuu kohdalle, voi ajatella että jumalat olivat suotuisia; jos asiat menevät mönkään, voi ajatella että nyt jumalat olivat toista mieltä ja sillä hyvä. Valitettavasti viimeistään kopernikaanisesta vallankumouksesta saakka maailma on ollut ihmiselle tyly paikka. Ihmisenkaltaista ja ihmiselle tuttua tarkoituksellisuutta ja suunnitelmallisuutta on niukasti tarjolla:

- Mitä pidemmälle tiede ja teknologia etenevät, sitä vähäisemmäksi käyvät antropomorfiset toimijat. Sään, kalastus- ja avio-onnen, lisääntymisen, ulkoavaruuden tai elämänkulun ymmärtämiseksi tarvitaan nykypäivänä entistä vähemmän vääräsäärisiä metsänhaltijoita tai muita pikkuotuksia, Kamppinen sanoo.

Päinvastoin, yhä useammin vastassa on ei-mitään: sattuma, luonnonvalinta, tarkoituksettomuus. Ei nykyään auta, vaikka kuinka uhraisi viljan jumalille - toisaalta ei ehkä tarvitsekaan, kun EU:n maatalouspolitiikka hoitaa kato-ongelman.

Ajat muuttuvat, henkiolennot pysyvät

Vaikka tieto maailmasta lisääntyy, haltijat eivät ole hävinneet mihinkään, kunhan ovat muuttaneet muotoaan.

  Ne ovat korvautuneet muilla tarkoituksellisuutta luovilla järjestelmillä: horoskoopeilla, salaliitoilla, parantavilla kivillä, ufoilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

  - Humanoidit palvelevat samaa funktiota kuin perinteiset yli-inhimilliset olennot, Kamppinen huomauttaa.

Lindeman on samaa mieltä: henkiolennot ottavat eri aikoina hieman eri muotoja, mutta aina ne tuntuvat olevan olemassa. Tuore esimerkki on vaikkapa kodin energiasiivous, jossa ennen uuteen asuntoon muuttamista siivotaan talosta huonot energiat pois - ajatus energiasta itsenäisenä aineellisena oliona on ikivanha.

Nykyajan antropomorfisia selityksiä ei sitä paitsi tarvitse etsiä ennustajan teltasta tai muutenkaan kovin kaukaa. Kamppinen muistuttaa, että evankelis-luterilaisen kirkon keskeinen tuote on tarina ihmisenkaltaisesta jumalasta ja tämän vielä inhimillisemmästä pojasta, jotka molemmat ovat kiinnostuneita ihmisten tekosista.

- Vaatimattomampaa mutta silti yliluonnollista ihmisenkaltaisuutta löytyy elokuvien ja kirjakauppojen myyntiykkösistä, Harry Potterin ja Sormusten herran tarinoista. Näitä ihmisenkaltaisia ja kuitenkin yli-inhimillisiä olentoja on siis tarjolla eri vahvuisia. Aivan kuten ennenkin.

Roope Lipasti

TS/<br />Charles Darwin kehitti kiistellyn evoluutioteorian.
TS/
Charles Darwin kehitti kiistellyn evoluutioteorian.