Extra

Muoti & trendit: Itse vaatesuunnittelijaksi?

Taideteollisessa korkeakoulussa voi opiskella tekstiilitaidetta sekä vaatetussuunnittelua ja pukutaidetta. Tutkinto on taiteen kandidaatti tai -maisteri. Myös Lapin yliopistossa voi opiskella tekstiili- ja vaatetussuunnittelua.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon artenomi (AMK) tai muotoilija (AMK).

Toisen asteen oppilaitoksissa saa myös alan opetusta. Tutkintoja ovat käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, sekä tekstiilialan perustutkinto ja vaatetusalan perustutkinto.

Työvoimatoimiston ammatinvalintakoneelta löytyy esimerkkejä vaatesuunnittelijan työhön soveltuvista kyvyistä ja kiinnostuksista. Käy testaamassa itsesi sivuilla www.mol.fi/avo