Extra

Maailmassa on 250
miljoonaa kuulovammaista

Suomessa on arvioilta noin 8 000 kuuroa, heistä noin 3 000 on puheenoppimisiän jälkeen kuuroutuneita ja noin 5 000 viittomakielisiä kuuroja.

Suomessa kuulovammaisia arvioidaan olevan noin 740 000, joista noin 290 000 tarvitsee kuulon kuntoutusta. Kuulokojeesta arvioidaan olevan apua 85 prosentille huonokuuloisista.

Suomessa syntyy vuosittain 50-60 vaikeasti tai erittäin vaikeasti huonokuuloista lasta. Kaikkiaan maassamme on 500-800 kuulon kuntoutuksen tarpeessa olevaa kuulovikaista alle kouluikäistä lasta.

Kuulovammaisten kouluissa opiskelee noin 300 ja integroidussa opetuksessa 2000-3000 eriasteisesti kuulovikaista lasta.

Joidenkin tutkimusten mukaan huonokuuloisia on aikuisväestöstä noin 15-20 prosenttia. 75-vuotiaista jopa kahdella kolmasosalla on kuulovaikeuksia. Joka kolmas 75-vuotias tarvitsee kuulon kuntoutusta. Väestöennusteiden mukaan vuonna 2010 Suomessa kuulon apuvälineitä tarvitsee noin 400 000 henkilöä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan maailmassa on tällä hetkellä 250 miljoonaa kuulovammaista, joille vammasta on haittaa. Määrä on noin 4,2 prosenttia maailman väestöstä. Kaksi kolmasosaa kuulovammaisista asuu kehitysmaissa.

WHO:n selvityksen mukaan kuulovamma on maailman 15. suurin terveysongelma, kun listataan maailmanlaajuisesti eniten haittaa aiheuttavat sairaudet.

Lähteet: Kuulonhuoltoliitto, Kuurojen Liitto