Teemat

Etenkin naisten on syytä
harkita rohdosten käyttöä

TS/Kai Aulio
TS/Kai Aulio

Luonnollisuus ja turvallisuus eivät ole synonyymejä vapaasti myytävien rohdosvalmisteiden käytössä, muistuttaa arvovaltaisen yhdysvaltalaisen Cornell-yliopiston tutkija Barbour Warren tuoreessa katsauksessaan (http://envirocancer.cornell.edu). Laajassa kirjallisuustietojen analyysissään Warren keskittyy etenkin naisten rintasyöpäriskiin. Monia kasviperäisiä rohdoksia on markkinoitu syöpävaaran vähentäjinä, mutta toisaalta kasvien estrogeenit voivat toimia myös haitallisesti.

Liian runsas naissukupuolihormonin estrogeenin määrä on tunnistettu rintasyöpäriskin lisääjäksi, ja osa rohdosvalmisteista voi vaikuttaa tätä suuntausta vahvistavasti, Warren varoittaa. Yhdysvalloissa noin joka neljäs nainen käyttää säännöllisesti reseptittä myytäviä rohdosvalmisteita. Luonnontuotteiden käytöstä on syytä keskustella lääkärin kanssa, jotta ainakaan varsinaisten sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden ja luonnontuotteiden yhteisvaikutukset eivät tuottaisi ikäviä yllätyksiä.

Useimmat rohdokset ovat turvallisia, mutta niiden hyödyistä ei ole näyttöä. Warrenin selvityksessä vaihdevuosiongelmiin markkinoiduista soijavalmisteista tehottomia valmisteita oli kaksi kertaa enemmän kuin myönteisiä tuloksia tuoneita rohdoksia. Useimmiten haitat rasittavat onneksi vain lompakkoa.