Aivoissa selkeitä unirytmejä

Aivojen aktiivisuudessa tapahtuu selkeitä, säännöllisesti noin 90 minuutin kierroissa toistuvia muutoksia yöunen aikana. Tärkein vaihtelu tapahtuu ns. REM-unen eli unennäkövaiheen ja syvän unen välillä. Suomalaisessa kirjallisuudessa REM-vaihetta on kutsuttu myös vilkevaiheeksi, koska näille jaksoille ovat tyypillisiä silmien nopeat liikkeet. Toinen päävaihe (Non-REM-uni) jaetaan neljään eri osaan aktiivisuuden perusteella. Ensimmäinen vaihe, jolla nukkuminen alkaa on nimetty torkevaiheeksi, joka kestää muutamia minuutteja. Tällöin silmät ovat kiinni, mutta ajatukset harhailevat usein päivän tapahtumissa ja ihminen yrittää rauhoittua varsinaista nukkumista varten. Seuraavassa eli kevyen unen vaiheessa tietoisuus fyysisestä ympäristöstä heikkenee ja olotila muuttuu torkahtelusta varsinaiseen uneen. Noin puolet ihmisen kokonaisunesta kuuluu kevyen unen vaiheeseen, jossa aivojen elvyttävät toimet jo alkavat.

Seuraavat jaksot 3 ja 4 ovat syvän unen vaihetta, jolloin nukkuja on hyvin rauhallinen, hänen hengityksensä on tasaista ja sydämen syke alhainen. Syvän unen jaksoilla on keskeinen osuus aivojen toipumisessa kuten energiavarastojen täydennyksessä, ja tämän vaiheen aikana myös oppiminen tehostuu. Syvän unen vaihe kestää kerraltaan 30-50 minuuttia, minkä jälkeen sykli alkaa taas alusta uudella REM-vaiheella. Eri univaiheiden väliin nukkumisessa kuuluu myös lyhyitä valveillaolon jaksoja.

Unen aikana aivot käyvät läpi neljä tai viisi tällaista kierrosta eri vaiheiden välillä. Unen pitkittyessä syvän unen vaihe lyhenee ja REM-vaihe hallitsee, kun fysiologinen levon tarpeemme on tyydytetty.