Toistuvat antibioottikuurit
lisäävät vastustuskykyisten
bakteerien todennäköisyyttä

Väestötasolla tiedetään, että antibioottien käytön lisääntyessä myös niille vastuskyvyn kehittäneiden bakteerien määrät ovat kasvaneet. Nyt englantilaisen Bristolin yliopiston tutkijat ovat huomanneet, että uusi antibioottikuuri kahden kuukauden sisällä kaksinkertaistaa todennäköisyyden, että potilaalla on kyseiselle antibiootille vastustuskykyinen bakteeri. Tämä kävi ilmi, kun he tutkivat 3 000 aikuispotilaan virtsanäytteet ja selvittivät potilasasiakirjoista heidän antibioottilääkityksensä näytettä edeltävän vuoden ajalta. Tutkimuksen kohteena olivat amoksisilliinia tai trimetopriimiä sisältävät antibiootit. Tulos ei merkitse sitä, etteikö antibiootteja tule käyttää, jos niihin on perusteltu tarve. Toistaiseksi Suomessa antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien osuus on selvästi pienempi kuin Englannissa ja Keski-Euroopassa. Tuloksista kertoi sciencedaily -internetsivut.