Teemat

EU rajoittaa kotien
elohopealämpömittareita

Euroopan unioni valmistelee lainsäädäntöä, joka kieltää elohopeaa sisältävien lämpömittarien käytön kotioloissa. Kiellon syynä on vaarallisena ympäristömyrkkynä tunnettavan, muun muassa hermostovaurioita aiheuttavan elohopean päätyminen liian usein luontoon. Vuosittain EU-alueella syntyy käytöstä poistetuista lämpö- ja kuumemittareista 25 000 kiloa elohopeapitoista jätettä.

Kielto ei koske lääkärien ja sairaaloiden ja muiden vastaavien ammattimaisessa käytössä olevia mittareita.