Teemat

Muovituotteista luopuminen
lisäisi haitallisia ilmapäästöjä

Nykyisten kierrätysvaatimuksien täyttäminen on vaikeinta muovijätteiden jälleenkäytössä, sillä monien laatujen raaka-aineiden uudelleenkäyttö tuntuu lähes ylivoimaiselta. Muovituotteiden korvaaminen muista raaka-aineista tehdyillä pakkauksilla ja muilla vastaavilla hyödykkeillä johtaisi kuitenkin energiankulutuksen ja tätä kautta ilmastoa lämmittävien päästöjen merkittävään lisääntymiseen, kertoo Environment Watch: Europe -lehti.

Vertailun tilasi eurooppalaisen muovituotealan keskusjärjestö (www. plasticseurope.org). Itävaltalaisen konsulttitoimiston tekemä muovituotteiden koko elinkaaren - valmistuksen, käytön ja jätehuollon - kattava analyysi osoittaa, että muovien korvaaminen muilla raaka-aineilla lisäisi energiantarvetta keskimäärin 26 prosenttia. Laskelman otos oli kattava, sillä mukana oli kaikkiaan 174 muovituotetta kaikista tärkeistä hyödykeryhmistä kuten pakkauksista, rakennusmateriaaleista, autojen komponenteista ja lääketieteellisistä sovellutuksista.