Teemat

Kiviteollisuus hakee
valttia ympäristöarvoista

Luonnonkivien tuotantoa ja käyttöä edustavien yritysten kattojärjestö Kiviteollisuusliitto on tilannut VTT:n asiantuntijoilta tietokonetyökalun, jolla voidaan laskea kivituotteiden koko elinkaaren ympäristörasitukset ja muun muassa raaka-aineiden ottamiseen, jalostukseen ja käyttöön liittyvät energiakustannukset ja päästöt, kertoo uusin Suomalainen Kivi -lehti.

Mallin avulla voidaan laskea yksittäisen tuotteen ympäristöprofiili tai energiasisältö kaikissa valmistus- ja käyttövaiheissa. Ohjelman avulla yritykset voivat lisäksi selvittää, millaisilla tuotantotapojen muutoksilla ympäristötaseet saataisiin nykyistäkin paremmiksi. Lainsäädäntö ei arviointia edellytä, mutta kiviala uskoo ympäristöarvojen luotettavan kirjaamisen olevan vahva valtti kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa.