Teemat

Ilmastonmuutos lisää
männyn ja kuusen kasvua

Ravinteiden puute ja kasvien rakenteelliset muutokset vähentävät maapallon ilmakehän lämpenemisen ja pääosin ihmistoiminnasta johtuvan hiilidioksidipitoisuuden nousun periaatteessa kasveille myönteisiä vaikutuksia, toteaa filosofian maisteri Eeva-Maria Luomala Kuopion yliopistossa tarkastetussa väitöskirjatutkimuksessaan. Kokeellisissa tutkimuksissa pelkkä lämpötilan kohottaminen tai hiilidioksidipitoisuuden nostaminen eivät yksinään kiihdyttäneet männyn ja kuusen kasvua, vaikka teoriassa näin pitäisi käydä.

Pelkkä hiilidioksidipitoisuuden nostaminen jopa heikensi havupuiden kasvua koeoloissa, kun yhteyttämistapahtumassa keskeisen entsyymin toiminta heikkeni erityisesti typpiravinteiden puutteen takia.

Yhdessä lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden nousu sen sijaan tehostivat havupuiden yhteytystä ja kasvua oloissa, joissa simuloitiin kuluvan vuosisadan loppupuolelle Suomeen ennustettuja olosuhteita. Kasvulisäys jäi kuitenkin oletettua alhaisemmaksi.

Tärkein syy vaatimattomaan kasvulisäykseen on ravinteiden puute. Kasvua voitiin tehostaa merkittävästi lannoituksella. Tosin ilmastonmuutokseen liittyy osin "luonnollinen lannoitus", sillä lämpimissä oloissa maaperän karikkeen hajotus ja ravinnekierto tehostuvat. Luomala toteaa johtopäätöksenään, että havupuidemme kasvun voidaan olettaa lisääntyvän tulevaisuuden ilmastossa.