Lukemisto

Rauman
freinetkoulu
kannustaa
itseilmaisuun

Rauman freinetkoulu on yksityinen freinetpedagogiikkaa toteuttava peruskoulu (0.-6. luokat), jossa noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa erilaisten työtapojen keinoin. Opetus on maksutonta.

Freinetkoulu on erilaiseen oppimiseen kannustava vaihtoehto, jonka metodit perustuvat myönteisyyteen, onnistumisen kokemuksiin sekä oppilaan hyväksymiseen yksilönä. Tärkeää on myös lapsen ja aikuisen keskinäinen kunnioitus sekä hyvien tapojen omaksuminen.

Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen ja tutkimiseen. Käytännössä tämä toteutetaan retkeilemällä ja vierailemalla ympäröivässä yhteiskunnassa. Luokkien järjestämät taidetapahtumat, kuten kirjallisuusilta, taidenäyttely ja teatteri, ovat olennainen osa koulun arkipäivää. Oppilaat myös käyvät säännöllisesti teatterissa, konserteissa ja näyttelyissä.

Työviikon alussa lapsi suunnittelee työnsä itse opettajan kanssa. Jokainen oppilas saa henkilökohtaista ohjausta ja apua tehtäviensä suorittamiseen. Arviointi on pääasiassa suullista. Suuri merkityksensä on oppilaiden itsearvioinnilla, joka myös kannustaa lisäämään omaa oppimishalua.

Koulussa sovelletaan ranskalaisen koulumaailman uudistajan, Celestin Freinetin ajatuksia, joista seuraavassa muutama.

Lapsi ei väsy tekemään työtä, joka koskettaa hänen omaa elämäänsä ja joka on hänestä mielekästä.

Oppilaita ohjataan ilmaisemaan itseään kirjallisesti tuottamalla vapaata tekstiä. Vapaata itseilmaisua sovelletaan myös kuvataiteissa, musiikissa ja draamassa.

Oppilaat osallistuvat koulutyön suunnitteluun, tekevät yhteistyötä ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.