Liikenne

Ratti-
juopumuksen vähentäminen
teemana
läänissä

MARJA HEIKKILÄ

Rattijuopumuksen vähentäminen ja liikennevalvonnan sekä turvalaitteiden käytön lisääminen ovat Länsi-Suomen läänin liikenneturvallisuusneuvottelukunnan tämän vuoden tavoitteina.

Liikennevalvonnassa panostetaan eritoten raskaaseen liikenteeseen. Liikkuva poliisi yhteistyössä paikallispoliisin kanssa valvoo vuoden aikana satamien läpikulkuliikennettä. Lisäksi raskaan liikenteen kuljetuksia tarkastetaan.

Erityisen huolestunut liikenneturvallisuusneuvottelukunta on rattijuopumuksen yleisyydestä. Jopa joka viides liikennekuolema on rattijuopon syytä.

Keväällä neuvottelukunta järjestää rattijuopumusaiheisen seminaarin ja maakunnittain käynnistetään rattijuopumusta ehkäiseviä projekteja.

Toinen läänin yhteinen tavoite on kannustaa kuntia jatkamaan ja käynnistämään uudelleen liikenneturvallisuustyötä. Taajamissa tapahtuu puolet kaikista henkilövahinko-onnettomuuksista.

Tänä vuonna kannustetaan myös pyöräilykypärän, heijastimen ja turvavyön käyttöön. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta on todennut, että jos kaikki liikkujat käyttäisivät näitä kolmea turvalaitetta oikein, neljäsosa liikennekuolemista oli mahdollista välttää. On arvioitu, että vuosittain liikenteessä turvavöitä käyttämällä säästyisi noin 50 ihmishenkeä. Pyöräilykypärä pelastaisi 25 ja heijastin 12 henkeä.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna liikenteessä menehtyi 370 henkilöä. Nuorten 15- 24-vuotiaiden liikennekuolemat lisääntyivät edellisiin vuosiin verrattuna.

Liikennekuolemien määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla jo vuosia. Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi, että Suomen tieliikenteessä kuolee vuonna 2010 enintään 250 henkilöä.