Teemat

Tietopankki hillitsemään
aineellista kulutusjuhlaa

Joulun aika on kulutuksen ja jopa suoranaisen tuhlauksen kulta-aikaa, jolloin harva tulee ajatelleeksi valintojensa kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Jokainen suomalainen kuluttaa vuoden aikana keskimäärin 100 000 kiloa luonnonvaroja, josta määrästä suuri osa päätyy jätteeksi ja ympäristöä kuormittaviksi päästöiksi jo tuotteen tai hyödykkeen valmistuksen aikana. Kaikki keskenään vertailukelpoiset tuotteet eivät kuitenkaan rasita luontoa yhtä paljon.

Yhteistä rajallista maapalloamme kunnioittavan kuluttajan valintojen avuksi internetiin on avattu Jätelaitosyhdistyksen ylläpitämä tietopankki (www.jatelaitosyhdistys.fi/ekoteho), jossa kerrotaan eri vaihtoehtojen ekologisista kokonaisvaikutuksista ja annetaan toimintamalleja ja oppaita mahdollisimman paljon ympäristöä kunnioittavien valintojen tekemiseen.