Teemat

Eläinten väestönlaskennat
voivat siirtyä satelliittiaikaan

New Yorkissa sijaitsevaa Bronxin eläintarhaa hoitava Wildlife Conservation Society -järjestö laski marraskuussa tarhassa olevat suurikokoiset asukkaansa käyttäen 450 kilometrin korkeudella Maata kiertävästä satelliitista otettuja valokuvia. Toki järjestö tietää asukkaidensa lukumäärän, mutta tarkoituksena oli testata satelliittikuvien käyttökelpoisuutta kaukaisilla seuduilla ja hyvin laajoilla elinpiireillä asuvien eläinten kannanvaihteluita. Ja testitulokset olivat erittäin myönteisiä, kertoo hankkeen johtaja tohtori E ric SandersonScienceDaily Magazine -verkkolehdessä.

Eläintarhan norsut, antiloopit ja suuret linnut voitiin laskea kuvista erittäin tarkasti. Myönteisen tuloksen innoittamana järjestö soveltaa menetelmää laskeakseen muun muassa Tansanian norsu- ja kirahvikantoja.