Teemat

Euroopan aavikoituminen satelliittien tehoseurantaan

Pitkät helle- ja kuivuuskaudet ja laajat metsäpalot ovat tuhonneet viime vuosina Välimeren pohjoisrannikon maastoa poikkeuksellisen voimakkaasti. Maaperän kulumiseen ja lopulta aavikoitumiseen johtava kehitys on ollut erityisen vakavaa Turkissa, Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa, joiden luonnon menetyksiä on alettu seurata Euroopan avaruusjärjestön (ESA) järjestämällä satelliittien käyttöön perustuvalla tutkimuksella (www.esa.int). Desert Watch - (Aavikkovahti) ohjelmassa käytetään normaalien valokuvien lisäksi monia instrumentteja, joilla seurataan muun muassa lämpötiloja, maaperän kosteusoloja, ilman pölypitoisuuksia sekä kasvillisuuden levinneisyyden muutoksia ja kasviston stressitilaa.

Aavikoituminen heikentää maaperän laatua tätä nykyä Välimeren Euroopan puoleisissa maissa noin 300 000 neliökilometrillä eli lähes Suomen kokoisella alueella. Näillä eroosioherkillä alueilla asuu noin 16,5 miljoonaa ihmistä, joiden pääelinkeinon maanviljelyksen mahdollisuuksia aavikoituminen heikentää olennaisesti. Alueen metsäpalot puolestaan tuhoavat kasvillisuuden vuosittain 600 000-800 000 hehtaarilta, mikä lisää vakavasti maaperän eroosioriskiä.