Teemat

WWF vaatii Suomelta toimia
estämään laittomat hakkuut

Maailman Luonnonsäätiö (WWF) kannustaa Suomea ottamaan tiukempaa kantaa laittomasti hakattujen metsävarojen kauppaa vastaan. Järjestön uusimmassa Pandan polku -lehdessä metsävastaava Harri Karjalainen toteaa maamme jarruttelevan EU:n toimia estää etenkin Venäjältä tuotavan laittoman puun pääsyä unionimarkkinoille. Suomi on suurin venäläisen puutavaran ostajamaa ja merkittävin itäpuun kauttakulkupaikka EU-markkinoille.

Maailmalla laittoman puutavaran markkinat ovat häkellyttävän suuret. WWF:n mukaan pimeän bisneksen arvo nousee vuodessa 120 miljardiin euroon. Maailmanpankki arvioi, että valtiot menettävät vuosittain 13 miljardin euron verotulot laittomien hakkuiden seurauksena. Venäjän WWF:n mukaan jopa neljännes Luoteis-Venäjän hakkuista on laittomia. Karjalainen muistuttaa Suomen metsäteollisuuden tuovan puuta vuosi vuodelta enemmän juuri näiltä alueilta, joten maamme pitäisi toimia eturintamassa laittomuuksien karsimispyrkimyksissä.