Teemat

Valkohäntäpeuran uusi nimi
epäilyttää riistanhoitoväkeä

Maahamme kotiutettu valkohäntäpeura tunnettiin aikaisemmin yleisesti tuontipaikkansa mukaisesti laukonpeurana, mutta nyt Suomen nisäkästieteellinen seura on päättänyt muuttaa lajin nimeä biologisten sukulaisuussuhteiden mukaan paremmin sopivaksi valkohäntäkauriiksi. Suomen Metsästäjäliiton Jahti -lehden päätoimittaja Juha K. Kairikko esittää palstallaan, että nimenmuutos kannattaisi vielä perua väärinkäsitysten ja kansan hitaan omaksumiskyvyn takia. Laukonpeura-nimen lisäksi tätä kiistämättä kauriiden joukkoon kuuluvaa eläintä kutsutaan monilla edellisilläkin nimillä kuten Laukon punapeuraksi ja punapeuraksi.

Kairikon mukaan riistaväki ja metsästäjät pitävät itsestään selvänä, että "kauris" on meillä metsäkauris ja "peura" tarkoittaa valkohäntäpeuraa.