Teemat

Autoteollisuus arvostelee tulossa olevaa päästökattoa

Eurooppalaisten ja japanilaisten autonvalmistajien etujärjestöt pitävät Euroopan komission kanssa allekirjoittamaansa sopimusta vapaaehtoisesta ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta liian kunnianhimoisena. Ympäristökomissaari Margot Wall-strömille lähettämässään muistiossa järjestöt toteavat autojen keskihinnan nousevan noin 4 000 eurolla, jos EU pitää kiinni tavoitteestaan rajoittaa autojen keskimääräinen hiilidioksidikuormitus vuoteen 2012 mennessä korkeintaan 120 grammaksi ajettua kilometriä kohti. Tuotantokustannusten nousu korottaisi EU-alueen uusien autojen hintoja kaikkiaan 50 miljardilla eurolla vuodessa, teollisuus laskee.

Poliitikot ja EU-päättäjät sekä toisaalla teollisuus ovat täysin vastakkaisissa leireissä. 120 gramman päästökattoa voimakkaasti puolustava, suuren autotuottajan Saksan ympäristöministeri Jürgen Trittin totesi äskettäin EU:n voivan määrätä lakiteitse teollisuuden tuottamaan halutun kaltaisia ajoneuvoja, jos vapaaehtoisen sopimuksen ehdot eivät täyty. Vuonna 2003 eurooppalaisten tehtaiden valmistamien uusien autojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli 165 grammaa ajettua kilometriä kohti.

Ajoneuvokohtaista päästökattoa parempana vaihtoehtona teollisuus pitää polttoaineiden kehittämistä sekä päästöihin ratkaisevasti vaikuttavien ajotapojen parantamista.