Teemat

Pohjolan Voima ykkönen
EU:n bioenergiakilpailussa

TS/Timo Jakonen
TS/Timo Jakonen

Pohjolan Voima Oy kuuluu maamme ykkösketjun energiantuottajiin niin perinteisten kuin uusiutuvien lähteiden käytössä, ja yhtiö on saanut merkittävän tunnustuksen ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan myönteisen bioenergiaohjelman saavutuksistaan.

Yhtiö palkittiin uusiutuvien energialähteiden edistämisessä EU-maiden kisassa. Kilpailussa olivat mukana kaikki unionialueen johtavat toimijat, ja palkinnot jakoi EU:n energia- ja liikennekomissaari Loyola de Palacio .

EU:n tavoitteena on tuplata uusiutuvien energianlähteiden osuus energiantuotannossa kuudesta prosentista 12 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Tämä edellyttäisi kattilateholtaan 10 000 megawattia uutta kapasiteettia. Pohjolan Voima on toteuttamassa 600 miljoonalla eurolla lämpöteholtaan 2 000 megawatin investointeja uusiutuvien energianlähteiden hyötykäyttöön.