Teemat

Autonrenkaiden myrkyllisten yhdisteiden käyttöä rajoitetaan

Ajoneuvojen lisäksi Euroopan komissio kovistelee myös autoissa käytettävien renkaiden valmistajia vaatimalla nykyistä puhtaammista öljyseoksista tehtäviä tuotteita. Synteettisen kumin tärkeimmät öljypohjaiset raaka-aineet sisältävät useita ihmisen ja muun luonnon terveydelle vaarallista kemikaaleja, joita vapautuu luontoon renkaiden kuluessa ja asiattomasti hoidetussa romurenkaiden käsittelyssä.

Paineita muutoksille on aiheuttanut havainto, jonka mukaan osa renkaiden sisältämistä kemikaaleista - etenkin ns. PAH-yhdisteistä eli polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä - on eläinkokeissa osoittautunut syöpävaaraa lisääviksi. Näiden aineiden mittarina voidaan pitää syöpävaarallisena, mutaatioita aiheuttavana ja lisääntymisterveyttä vaarantavana tunnettua bentso(a)pyreeniä.

Komissio edellyttää direktiiviehdotuksessaan haitallisten öljyseosten korvaamista turvallisemmilla raaka-aineilla viimeistään vuoden 2008 kuluessa.

Odotettavissa olevaan vastarintaan uudistuksen teknisistä ja taloudellisista rasitteista komissio iskee jo ehdotusluonnoksessaan toteamalla, että nykyisilläkin öljytuotteiden markkinoilla on jo saatavilla hyvin vähän PAH-yhdisteitä sisältäviä öljylaatuja. Ja jos näiden valmisteiden kulutus lisääntyy, myös hinnat putoavat tuotantomäärien kasvaessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Euroopan kumialan teollisuuden keskusjärjestö pitää komission ehdotusta ainakin aikataulun suhteen liian vaativana. Teollisuuspiirien mukaan uusien, nykyistä myrkyttömämpien öljylaatujen kehittäminen vaatii ainakin 12 kuukautta direktiiviluonnoksen myöntämää aikaa kauemmin.

Lisäksi teollisuus korostaa, että osaa poistettaviksi määrätyistä öljyseoksista tarvitaan välttämättä turvaamaan renkaan kitka tienpintaa vastaan. Jos nämä yhdisteet kielletään, liikenneturvallisuus heikkenee väistämättä, teollisuuden etujärjestö toteaa lausunnossaan.

Komissiokin tunnustaa tämän näkökulman tärkeyden ja edellyttääkin uusilta raaka-aineilta ympäristöriskien vähentämistä turvallisuuden kärsimättä.

Komission direktiiviehdotus perustelee uudistusta paitsi ympäristö- ja terveyssyillä myös sillä, että eri jäsenmaiden toisistaan poikkeavat säännökset saadaan yhdenmukaisiksi. Vaikka uudistus voi tuntua vaikealta ja kalliiltakin, komissio uskoo eurooppalaisen rengasteollisuuden saavan jatkossa kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, koska terveys- ja turvallisuusnäkökohtien painoarvo nousee jatkuvasti kuluttajien arvoasteikoissa.

EU:n vaatimus korkea-aromaattisista öljyseoksista luopumisessa on kuitenkin saavutettavissa, osoittaa suomalainen Nokian Renkaat Oy.

Viime vuonna yhtiö toi markkinoille alallaan ensimmäisen suurimman nopeusluokan NRHi-kesärenkaan, jonka materiaalit täyttävät tulossa olevan EU-direktiivin vaatimukset. Ensimmäisen myrkyttömän kesärenkaansa Nokia toi myyntiin jo kaksi vuotta sitten.

Kaikissa Pohjolan markkinoille tehdyissä talvirenkaissa haitallisten korkea-aromaattisten öljyjen määrä on jo pienempi kuin tulossa olevat eurosäännöt edellyttävät.