Salaattibaarien ruokatuotteiden laatu parantunut - eniten ongelmia liha- ja kalatuotteissa

Kuvituskuva: Anni Karreinen
Kuvituskuva: Anni Karreinen

TURUN SANOMAT

Tuoreen selvityksen mukaan salaattibaarien elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu on parantunut, vaikka siinä edelleen oli parantamisen varaa.

Tutkimuksessa oli mukana Helsingissä toimivia salaattibaareja, joista otettiin yhteensä 197 elintarvikenäytettä. Näytteeksi otettiin liha- ja kalavalmisteita, valmissalaatteja, äyriäisiä ja kasviksia.

Näytteistä 81 prosenttia arvioitiin mikrobiologiselta laadultaan hyväksi. Laadultaan huonoja näytteitä oli yhdeksän ja välttäviä kymmenen prosenttia.

Suurin osa huonoista näytetuloksista johtui suuresta aerobisten mikrobien kokonaismäärästä sekä enterobakteereista. Suhteellisesti eniten huonoja näytetuloksia oli liha- ja kalatuotteissa.

Myyntikalusteen lämpötila näytteenottohetkellä ylitti lainsäädännön edellyttämän lämpötilan 11 prosentissa tapauksista. Osa näytteeksi otetuista elintarvikkeista oli joko valmistettu tai sulatettu myymälässä. Elintarvikkeiden myyntiaika salaattibaarissa vaihteli yhdestä kahteen päivään.

Huonoihin näytetuloksiin ovat osaltaan voineet vaikuttaa myymälöissä tapahtuneet elintarvikkeiden käsittelyvirheet, virheelliset säilytys- ja myyntilämpötilat ja myyntiajat sekä mahdollisesti elintarvikkeen valmistajan määrittämät liian pitkät säilyvyysajat.

Erilaiset itsepalvelukalusteet myymälöissä ovat lisääntyneet merkittävästi ja niissä myytävien elintarvikkeiden valikoima on monipuolistunut. Lämpötilojen, hygieenisyyden ja myyntiaikojen valvonnan lisäksi myymälöiden tulisi tutkia salaattibaareissa myytävien elintarvikkeiden mikrobiologista laatua säännöllisesti.

Helsingissä selvitettiin vuonna 2016 ja 2017 salaattibaareissa myytävien elintarvikkeiden mikrobiologista laatua. Selvitys oli jatkoa vuonna 2015 pääkaupunkiseudulla toteutetulle valvontaprojektille.