Pääkirjoitus

Tarjolle tuoretta broileria

Ensi vuoden aprillipäivä on käänteentekevä EU:n broilerimarkkinoilla. Tällöin astuu voimaan säädös, jonka mukaan pakastettua siipikarjanlihaa ei saa enää myydä sulatettuna ja marinoituna. EU:n uusi markkinointistandardi on lähtöisin eurooppalaisen broileriteollisuuden vaatimuksista. Teollisuutta on vuosikaudet jurppinut pakastetun siipikarjanlihan runsas tuonti Brasiliasta ja Thaimaasta.

Maailmankaupassa EU:n ratkaisu mielletään helposti protektionismiksi, mitä se eittämättä osittain onkin. Suojelulle on kuitenkin perusteensa. Eurooppalaiselle tuotannolle on asetettu tiukkoja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia, joten sen kilpailukyky niin sanottua villiä tuotantoa vastaan on heikentynyt. Esimerkiksi Suomen oloissa ei millään kyetä tuottamaan siipikarjanlihaa yhtä niukoilla kustannuksilla kuin Brasiliassa.

Uudistus on tärkeä teollisuudelle, mutta vielä merkittävämpi kuluttajien kannalta. Nykyään marinoitua broileria ostavan on mahdotonta tietää, onko kyseessä tuore liha vai pakasteesta sulatettu. Edes kotimaisuus ei ole tuoreuden tae, sillä suuret lihatalommekin pakastavat siipikarjanlihaa kausivaihteluita tasoittaakseen. Nyt niiden on kehitettävä muita keinoja muun muassa kysyntäpiikkien varalta.

Halpatuonti on toki pitänyt siipikarjanlihan kohtalaisen edullisena. Broilerin hinta on meillä noussut jopa tuotantokustannusten nousua maltillisemmin. Jos pakastetun lihan tuonti uuden määräyksen takia tyrehtyy, kilpailu Suomen markkinoilla jää pääosin kahden lihatalon varaan. Tämä on omiaan nostamaan hintatasoa.

Toivottavasti lihatalot ja broilerien kasvattajat pystyvät kuitenkin entisestään tehostamaan tuotantoaan, jotta ne voivat ponnistella edullisen siipikarjanlihan kulutuksen kasvun puolesta.