Pääkirjoitus

Outo riita, hidas päätöksenteko

. Oikeuslaitos on kiitettävästi purkanut ruuhkiaan ja lyhentänyt juttujen käsittelyaikoja. Suurin hoppu tuntuu kuitenkin väistyvän, kun julkista tehtävää hoitavat instituutiot vievät riitojaan tuomarien ratkaistavaksi.

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta kesti kaksi ja puoli vuotta todeta, ettei Kansaneläkelaitoksen ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kiista 154 000 euron korvauksesta kuulu KHO:n, vaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaistavaksi (TS 27.12.).

Oikeudelta haettiin ratkaisua erikoiseen kiistaan. Kela korvaa YTHS:lle perusterveydenhuollon kulut. YTHS on kuitenkin tuottanut vuosittain ylijäämää, jonka suuruuden Kela on vähentänyt seuraavan vuoden maksatuksista.

Aikaisemmin ylijäämästä on vähennetty 60 prosenttia, sillä YTHS saa rahoituksestaan 40 prosenttia opiskelijoilta ja kunnilta. YTHS:n mukaan näin olisi ollut kohtuullista menetellä vastakin.

Toivottavasti sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta osoittautuu oikeaksi osoitteeksi YTHS:n valituskirjeelle ja ratkaisee asian KHO:ta rivakammin.