Pääkirjoitus

Orastavaa optimismia

TALOUSNÄKYMÄT. Kuluttajien usko talouteen on syksyn alavireen jälkeen vahvistumaan päin. Tilastokeskuksen mittaaman luottamusindikaattorin lukema oli lokakuussa 3,8, marraskuussa 6,4 ja joulukuussa 7,2. Vaikka trendi on varovaisen myönteinen, tasollisesti ollaan vielä kaukana pitkän aikavälin keskiarvosta 12,2.

Henkilöhaastatteluihin perustuva luottamusindikaattori koostuu neljästä osatekijästä. Kuluttajat arvioivat barometrissä omaa ja Suomen taloutta, työttömyyttä ja inflaatiota, kestotavaroiden hankintaa sekä säästämistä ja lainanottoa.

Joulukuun kyselyyn osallistui 1 379 haastateltavaa. Valoisimmin he suhtautuivat omiin säästämismahdollisuuksiinsa, kriittisimmin työllisyyden kasvuun.

Useampi kuin joka toinen piti ajankohtaa otollisena säästämiselle ja 67 prosentilla oli jäänyt rahaa tilille. Sen sijaan vain 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Tulokset antavat pohtimisen aihetta niin joulumyynnin vaisuutta harmittelevalle kaupalle kuin uusia laina-asiakkaita halajaville pankeillekin.

Eikä kulutuskysynnän hiipuminen taida kuulua valtiovarainministeri Jutta Urpilaisenkaan (sd) hartaimpiin uuden vuoden toiveisiin.