Pääkirjoitus

Lisää tietoa palveluista

Mielenterveyskuntoutujien määrä on kaksinkertaistunut runsaassa kymmenessä vuodessa. Kelan mukaan kuntoutujia oli viime vuonna noin 38 400.

Erityisesti nuorten mielenterveysongelmissa palveluiden tarve ja tarjonta eivät kohtaa. Kelan rahoittamista nuorten mielenterveyspotilaiden kuntoutuskursseista jopa kolmannes on jouduttu perumaan osanottajapulan takia.

Turussa kuntoutuskeskus Petrean kuudesta kurssista on pystytty aloittamaan vain kaksi (TS 23.12.).

Ongelma näyttää olevan tiedon kulussa, sillä palveluiden tarvitsijoita olisi paljon. Tieto Kelan rahoittamista kuntoutuspalveluista saavuttaa terveyskeskukset huonosti.

Kohtaamisongelmaa selitetään myös terveyskeskusten resurssipulalla ja mielenterveyspalveluiden hajanaisuudella. Kuntoutukseen pääsy edellyttää lääkärin lausuntoa.

Tiedottamista on syytä pikaisesti tehostaa ja palvelutarjontaa selkeyttää. Nuorten jääminen sivuun kuntoutuksesta, koulutuksesta ja työelämästä tulee inhimillisesti ja taloudellisesti aivan liian kalliiksi.