Pääkirjoitus

Telakanmäki on mahdollisuus

Rauma on totuttu tuntemaan vahvana teollisuuspaikkakuntana. Sellainen se on edelleen, vaikka päättyvä vuosi on ollut raumalaiselle teollisuudelle synkkä.

1990-luvulla laivoja rakennettiin vielä kahdella telakalla, mutta nyt laivanrakennus on loppumassa Raumalla kokonaan. UPM reagoi ylikapasiteetin ahdistaman paperiteollisuuden markkinatilanteeseen sulkemalla yhden Rauman tehtaansa neljästä paperikoneesta. Teollisuudestaan ja vauraudestaan ylpeä Rauma on vajonnut äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Raumalla on edelleen hyvin menestyviä kasvuhakuisia yrityksiä. Niiden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja uuden yritystoiminnan saamiseksi kaupunki aikoo olla aktiivinen elinkeinopolitiikassaan. Keskeisessä roolissa on aie ostaa telakalta vapautuva alue rakennuksineen ja rakennelmineen. Perinteistä telakkaa alueelle ei odoteta enää tulevan, mutta tilaa vaativalle metalliteollisuudelle telakanmäki sopii hyvin.

Kauppa sitoo pääomia, mutta on kannattava elinkeinopoliittinen investointi, kun hinta on kohdallaan. Iso yhtenäinen alue keskustan ja sataman kupeessa laitureineen ja väylineen on kaupungille iso mahdollisuus.