Pääkirjoitus

Kaurissalosta kajahtaa

VESIOSUUSKUNNAT. Kaurissalon vesiosuuskunnan mittavat ponnistukset Kustavissa ovat hyvä esimerkki konkreettisesta Itämeren suojelusta. Vesiosuuskunta on vähentänyt ja vähentää jätevesiputkistollaan päästöjä vesistöön useita tonneja vuodessa.

Haasteellista Kaurissalon tapauksessa ja muissakin Suomen vesiosuuskunnissa on, että julkinen tuki on ollut 2000-luvulla varsin vaatimatonta. Erityisen hankala tilanne on Kustavin tyyppisessä kunnassa, jossa on tuhansia vapaa-ajan asuntoja, mutta vain vajaat 900 vakituista asukasta. Tukea näet saa vain, jos vakituista asutusta on vähintään puolet hankkeeseen osallistujista.

Tärkeää on levittää vesiosuuskuntien osaamista valtakunnallisesti ja miksei koko Itämeren alueelle. Käytännön kokemusten hyödyntäminen säästäisi monelta erheeltä, puhumattakaan turhista kuluista ja töistä. Tässä tiedon jakamistyössä kustavilaisesta osaamisesta ja joustavuudesta olisi monella opittavaa Itämeren rannoilla.