Mielipiteiden kolumnit

Nobelin talon häviö

Veli Junttila
Veli Junttila

urun kaupunginhallitus teki 25.7.1961 päätöksen Uudenmaankadun ja Vähä-Hämeenkadun kulmassa sijaitsevan nk. Nobelin talon purkamisesta. Uusi asemakaava edellytti myöhemmin yleisesti arvokkaaksi ymmärretyn kaksikerroksisen empiretalon purkamista ja Uudenmaankadun levittämistä naapuritonttien kohdalla tehtyjen levittämisten mukaisesti.

Turun Sanomien kirjaaman kh:n päätöksen mukaan Uudenmaankatu 8:ssa sijaitsevan rakennuksen purkamisen jälkeen ”voidaan katumaalle varata tulevan liikenteen tarvitsemat kolme ajokaistaa kumpaankin suuntaan ja uudet rakennukset voidaan sijoittaa tontille väljemmin”.

KaupunginarkkitehtiA.S. Sandelin ja I apulaiskaupunginarkkitehti P. Salminen olivat kannattaneet talon purkamista, ”koska se usean lisä- ja muutosrakennusvaiheen jälkeen on melkoisesti menettänyt rakennustaiteellisesta arvostaan, koska rakennus kyseisellä paikalla on irrallinen ja yksinäinen ja koska se poikkeaa liian paljon nykyisestä ympäristöstään. Lisäksi rakennus vaikeuttaa liikennejärjestelyä”.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vanhan Turun puolustajat, josta käytettiin usein yleisnimitystä museoväki, kävivät kovaa polemiiikkia säilyttämisen puolesta. Samoin oli tehty jo puolenkymmentä vuotta aikaisemmin, purkamisen uhatessa torin laidalla sijainnutta upeaa Lindblomin taloa.

Turun Sanomat sanomat liittyi puolustajien riveihin. ”Mistä syystä Nobelin talo määrättiin purettavaksi? Omistaja ehdottaa säilyttämistä – rakennus ei haittaa liikennettä”, otsikoi lehti 14.7.

Kirjoituksessa kiinteistön omistajan rakennusliike Piipponen Oy:n johtaja Toivo Piipponen ihmetteli kaupungin purkuintoa, eihän purkulupaa ole pyydetty eikä kaupunki edes omista rakennusta.

Piipponen lupasi rakentaa tontin vanhan rakennuksen säilyttäen. Hän puolusti kiinteistö- ja rakennuslautakunnan vähemmistön vaatimusta myöntää empiretalolle 10 vuoden lisäaika, minkä jälkeen kaupunki voi päättää purkamisesta tai korjauksesta. Rakentaja lupasi tehdä taloon 10–20 miljoonan korjaukset ja luovuttaa sen tontteineen kaupungille.

”Turun kaupunki ei ollut ollenkaan kiinnostunut Nobelin talon säilyttämisestä.”

Turun maakuntamuseon johtaja C.J. Gardberg vaati säilyttämistä ehdottomasti. ”Jos tämäkin talo vielä hävitetään, on Turun kuuluisa empire enää vain paperilla oleva käsite, jota voidaan tutkia vain vanhojen valokuvien avulla.”

Kaupungin museolautakunta oli liittänyt Nobelin talon historiallisesti arvokkaisiin ja säilytettäväksi toivottujen rakennusten luetteloon. Asemakaava-arkkitehti Pekka Sivula puolusti museolautakunnan kantaa ja oli sitä mieltä, että empiretalo ei haittaa liikenteen järjestelyä, Uudenmaankatua ei voida leventää koko pituudeltaan pitkiin aikoihin ja jalkakäytävänkin rakentamiseen jää kadun puolelle riittävästi tilaa.

Suojelemista ryhtyi puoltamaan myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto, joka oli myynyt tontin Piipposelle ja TS:n mukaan jossain vaiheessa pyytänyt oikeutta rakennuksen purkamiseen.

Teoksessa Muuttuva kaupunki I (1977) Harri Kalpa tiivistää, että Turun kaupunki ei ollut ollenkaan kiinnostunut Nobelin talon säilyttämisestä. Maistraatti antoi nopeasti määräyksen sen purkamisesta jo vuonna 1961, jolloin vanhan talon taakse rakennettu kerrostalo Asunto Oy Turun Uudenmaankatu 8 oli jo harjakorkeudessa. Uuteen liike- ja asuintaloon tuli 90 asuntoa ja myös babtistiseurakunnan kirkko.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kalpan mukaan rakennus sai nimensä sen suunnittelijasta, ruotsalaisesta arkkitehdistä Immanuel Nobelista (Alfred Nobelin isä). Matkallaan Pietariin Nobel pysähtyi Turkuun vuosina 1837–1838 ja piirsi Uudenmaankatu 8:n kivitalon sekä muita pienempiä rakennuksia.

Kirjoittaja on filosofian maisteri.