Pääkirjoitus

Maksukatot perusteltua yhdistää

Sosiaaliturvan uudistamista pohtinut Sata-komitea esitti monen muun asian ohessa terveydenhuollon maksukattojen yhdistämistä. Ehdotus on perusteltu, sillä se hyödyttäisi juuri niitä, joita pitääkin.

Terveydenhuollossa on kolmenlaisia kulurajoja, joiden yli menevältä osalta yhteiskunta korvaa kustannukset kalenterivuosittain kokonaan. Järjestelmän tarkoitus on estää, ettei maksurasitus koidu kenellekään ylivoimaiseksi. Kattojen erillisyyden vuoksi näin usein kuitenkin käy.

Selvitysten mukaan kunnallisen terveydenhuollon 590 euron maksukatto, yleinen 672 euron lääke- ja 157 euron matkakulukatto ylittyvät useimmiten iäkkäillä, pienituloisilla eläkeläisillä ja pitkäaikaissairailla. He myös hyötyisivät kattojen yhdistämisestä eniten.

Erillismaksujen hankaluus on siinä, että omavastuurajat ylittyvät eri tahtiin ja usein vasta loppupuolella vuotta. Alkuvuonna pitkäaikaissairaat ja pienituloiset kituuttavat kalliiden kulunkien ikeen alla. Pahimmillaan he joutuvat pihistämään jokapäiväisestä ruuasta ja arvioimaan itse, mitä lääkkeitä on pakko ostaa ja mitä ei (YLE 22.2.).

Maksukattojen yhdistämisellä päästäisiin vähemmillä omavastuiden kerryttämisellä. Kuntoutus- ja lääkärissä käyntien osalta Kela hyväksyy yhteisen matkakulurajan jo nyt.

Jos lääke- ja terveydenhoitokulujen kohdalla mennään samaan järjestelyyn, yhteinen katto pitäisi olla alempi kuin nykyiset omavastuurajat yhteensä. Muutoin uudistuksesta kärsisivät esimerkiksi kroonikot, joilla on runsaasti lääke-, mutta vähän hoitokuluja.

Uudistuksen toteutus jää vaalien jälkeisen hallituksen harteille. Toivottavasti ne ovat riittävän leveät kantamaan kustannusten lisäyksen, joka yhteiskunnalle reformista mahdollisesti koituu.