Pääkirjoitus

Lastenkamarireaktioita

Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen tekemä yliopistojen panos–tuotos -selvitys on nostattanut kohteiden keskuudessa tuohtumuksen myrskyn. Kilvassa heikohkosti menestyneen Tampereen yliopiston kansleri emeritus Jorma Sipilä on katsonut tarpeelliseksi syyttää raportin laatijoita jopa tarkoitushakuisuudesta. Vaikka tieteenalojen vertailuun liittyy aina yhteismitallisuuden ja relevanssin ongelmia, harvoin Suomessa on jouduttu todistamaan tällaisia lastenkamarireaktioita ja akateemisen asiallisuuden alennusmyyntiä.