Pääkirjoitus

Eri alojen luovat, liittykää yhteen

Turun seutua koetteleva työelämän rakennemuutos asettaa työvoimakoulutuksen tiukkojen haasteiden eteen. Uutta työtä pitäisi löytää yhtä lailla meri- ja teknologiateollisuuden rautakourille kuin luovien alojen hienovireisille taitajillekin.

Luovaksi kutsutaan toimialaa, joka synnyttää tekijänoikeuksia, patentteja tai tuotemerkkejä. Liiketoimintana se perustuu aineettoman omaisuuden kaupalliselle hyödyntämiselle.

Tyypillisesti luovia aloja ovat arkkitehtipalvelut, elokuva- ja tv-tuotanto, kuvataide ja taidegalleriat, käsityö-, liikunta- ja elämyspalvelut, mainonta- ja markkinointiviestintä sekä tanssi ja teatteri. Niiden ytimenä ovat kulttuuriperintöön liittyvät arvot ja osaaminen.

Turussa on innovoitu työvoimakoulutusta, jonka tarkoituksena on tuoda perinteisen teollisuuden ja luovan kentän ammattilaiset yhteen. Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Åbo Akademin järjestämät pilottihankkeet käynnistyvät tammikuussa.

Hankkeiden pontimena on tietoisuus siitä, ettei työmarkkinoilla ole paluuta vanhaan. Vaikka Turku epäilemättä säilyy meriteollisuuden keskittymänä, tulevaisuudessa itse telakalla tehdään yhä vähemmän eikä ala työllistä muutoinkaan entiseen tapaan. Siksi nyt työttömiksi jääneiden ja jäävien on viisasta etsiä kokonaan uusi leipäpuu.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

On tultu tilanteeseen, jossa pelkkä täydennyskoulutus ei riitä. Pitää olla valmis vaihtamaan ammattia, alaa ja jopa toimeentulon tapaa: siirtymään palkkatyöstä yrittäjäksi.

HUMAKin Intro-koulutuksessa opiskelijaa valmennetaan oman osaamisensa tuotteistamiseen, mikä auttaa joko laajentamaan työnhakumahdollisuuksia muille aloille ja/tai kehittämään ideoita yrittäjyydeksi. Åbo Akademin Shiphip-ohjelmassa opitaan puolestaan taitoja kehittää uusia konsepteja ja tehdä niistä tulevaisuuden tuotteita.

Molemmille piloteille on syytä toivottaa menestystä. Tällaisia ennakkoluuttomia luovan talouden kokeiluja Turun seutu tarvitsee.