Pääkirjoitus

Varovaisuudesta pidettävä kiinni

Tarkastuseläinlääkäri Else Anttila otti keskiviikkona yli 48-kuisten nautojen aivoista BSE-näytteitä Paimion teurastamossa.
Tarkastuseläinlääkäri Else Anttila otti keskiviikkona yli 48-kuisten nautojen aivoista BSE-näytteitä Paimion teurastamossa.

Hullun lehmän taudin eli BSE:n testausta saatetaan vähentää, jos Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA siihen suostuu (TS 24.3.). Paineita valvonnan löysentämiseen on varsinkin niissä EU:n uusissa jäsenmaissa, joissa joudutaan ottamaan näytteet kaikkien 30 kuukautta täyttäneiden nautojen aivoista teurastuksen jälkeen. Viime vuoden alusta lukien Suomessa ja muissa vanhoissa jäsenmaissa ikäraja on ollut 48 kuukautta.

Vielä yhdeksän vuotta sitten meillä testattiin taudin varalta vain hätäteurastetut yli 30 kuukauden ikäiset sekä osa tiloilla kuolleista naudoista. Vuoden 2001 mittaan tutkittiin vajaat 30 000 näytettä. Yksi niistä vahvisti joulukuussa, että kärsämäkeläisen tilan kuusivuotias lypsylehmä oli sairastanut pelättyä sienimäistä aivorappeumaa.

Sen jälkeen testaus ulotettiin kaikkiin yli 30 kuukautta vanhoihin teurastettuihin nautoihin. Näytteitä jouduttiin 2002 ottamaan teurastamoilla, lähettämään Helsinkiin ja tutkimaan yli 137 000 kappaletta. Lihaketju joutui hullunmyllyyn. Teurastamoilla ruhoja jouduttiin varastoimaan pari päivää testitulosten odottelun takia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ajan oloon lihaketju sopeutui testiralliin. Vuoden 2008 EU:n komissio helpotti valvontaa 15 jäsenmaassa nostamalla testausten ikärajaa. Viime vuonna meillä tutkittiin enää runsaat 70 000 näytettä. Rahaa siihenkin upposi, sillä yksi testi maksaa valtiolle noin 30 euroa.

Suomessa on vajaan kymmenen vuoden aikana tutkittu noin miljoona näytettä, ja saaliiksi saatu vain yksi tautilöydös. Niinpä on ymmärrettävää, että osa BSE-valvontaan hupenevista varoista haluttaisiin jo muuhun käyttöön. Varsinkin uusissa jäsenmaissa rahaa kuluu paljon enemmän, joten on hyvä, että EU:n komissio kartoittaa tilannetta testauksen mahdollista vähentämistä silmällä pitäen.

Meillä kannattaa kuitenkin miettiä, onko testausta koskevan nautojen ikärajan nostaminen neljästä vuodesta esimerkiksi viiteen tarpeellista.

Järjestely vähentäisi toki näytteiden ottoa teurastamoilla tuntuvasti, sillä lypsykarjan keski-ikä on vajaat viisi vuotta. Valvonnan uskottavuuden kannalta vähennys voisi kuitenkin olla liian raju.

Kun BSE:n ja ihmisiä tappavan Creutzfeldt-Jacobin taudin muunnoksen yhteys 1996 vahvistettiin, varsinkin taudin kotimaassa Britanniassa ilmeni paniikkia. Epäiltiin satojentuhansien ihmisten lähivuosina kuolevan aivorappeumaan. Uhrien määrä on jäänyt noin kahteensataan.

Tästä huolimatta hullun lehmän tautiin pitää edelleen suhtautua vakavasti. Viime vuonna BSE-tapauksia löytyi EU:ssa testausten vähentämisestä huolimatta kymmeniä. Viranomaisten on kovin aikaista mennä sanomaan, että tauti on voitettu.