Pääkirjoitus

Poliisiylijohtaja aloitteellisena

Poliisihallinto on saanut poliisiylijohtaja Mikko Paaterosta poikkeuksellisen aktiivisen puolestapuhujan ja vaikuttajan. Vaikka Paatero on työskennellyt virassaan vasta kolme kuukautta, hän on ehtinyt ottaa kantaa todennäköisesti useampiin aiheisiin kuin pari edeltäjäänsä yhteensä.

Lehtemme haastattelussa maan korkein poliisiviranomainen nostaa esille kaksi huomionarvoista teemaa. Paatero kaipaa Suomeen kattavaa, tehokasta ja viranomaisten yhteistyöhön tukeutuvaa koulupoliisijärjestelmää. Ja poliisille oikeuksia toimia anonyymina internetissä.

Jos koulupoliisi perustuu samanlaiseen paikallisuuden, läsnä olemisen ja myönteisen kanssakäymisen ideaan kuin korttelipoliisitoiminta, Paateron ehdotus otetaan varmasti mielihyvin vastaan. Oikein oivallettuna poliisin auktoriteetti auttaa vahvistamaan kouluyhteisön turvallisuutta ja ehkäisemään Kauhajoen kaltaisia tragedioita.

Tietoverkkoja hyväksikäyttävä rikollisuus on haaste, joka vaatii poliisilta uudenlaista osaamista ja resursseja. Valtion budjettiin on luvassa 900 000 euron pysyvä määräraha, jolla voidaan perustaa keskusrikospoliisiin kymmenen henkilön internet-yksikkö.

Vaikka Paatero pitää poliisin toimivaltuuksia yleisesti ottaen jo riittävinä, nettirikollisuuden torjuntaan tarvittaisiin hänen mukaansa oikeus käyttää niin sanottuja virtuaaliselaimia, jottei poliisin peitetoiminta paljastuisi.

Niin kiistanalaista kuin tällaisten valtuuksien lisääminen onkin, vaatimusta on syytä harkita, jos perustettavaksi suunniteltu internet-erikoisyksikkö muutoin uhkaa jäädä toimettomaksi.