Pääkirjoitus

Polku takaisin töihin

Vakka-Suomessa meneillään oleva YTYÄ-projekti, yhteistyöllä takaisin työelämään, näyttää jälleen kerran, miten vaikea vuosia työttömänä olleen on päästä töihin takaisin. Itsetunto on maassa ja monet käytännön asiat liikkumista rajoittavasta autottomuudesta tietokoneyhteyksien ja niiden käyttötaitojen puuttumiseen kasaavat kiviä työelämään pyrkivän tielle.

Yhteistyössä työnantajayritysten kanssa voidaan löytää työpaikkoja, joissa hakijan kyvyt ja työn vaatimukset vastaavat toisiaan. Projekti hyväksyy vain "oikean" työllistymisen, sellaisen, jossa ihmisen työpanos aidosti hyödyttää sekä häntä itseään että työnantajaa. Palkkatukea ja muita instrumentteja voidaan käyttää, ne eivät tätä päämäärää hämärrä. Näin päästään kestäviin ratkaisuihin.

Vakka-Suomen työvoimatoimiston alueen työttömyysaste on 5,5 prosenttia, mikä merkitsee runsasta 600 työtöntä työnhakijaa. Lukuja tarkastellessa huomio kiintyy siihen, että hakijoista runsas puolet on kiertänyt ja kiertää edelleen erilaisissa työvoimahallinnon kurssitus- ja muissa toimenpiteissä työllistymättä.

Asiakkaita YTYÄ-projektiin lähettävät työvoimatoimistot ja sosiaalitoimi. Projektin myötä on havaittu miten vaikeata työkyvyttömyyseläkkeelle pääsy nykyisin on. Lääkärinlausunnolla todennettu terveydentila, joka ei salli työssäkäyntiä ei kuitenkaan riitä eläkepäätökseen. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että työttömyystilasto on jossain määrin vääristynyt. Samalla se on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten simputtamista.

Samalla kun tehdään työtä työelämästä pudonneiden saamiseksi takaisin töihin, tulisi selvästi työkyvyttömät panna eläkkeelle nykyistä sujuvammin. Hiukan voi myös kummastella sitä, että työllistämisprojekti toimii määräaikaisella hankerahoituksella. Arvioidaanko työttömyyskuiluun pudonneiden loppuvan viimeistään viiden vuoden päästä?