Pääkirjoitus

Laki kunniaan opiskelijavalinnoissa

Tehokkuusajattelu ja tulosvaatimukset ovat hävittänyt suuren osan yliopistojen entisestä akateemisesta vapaudesta. Tutkinnoista on tehty putkia ja korkeakouluista ammattikouluja. Nyt tehokkuuden tavoitteleminen näyttää johtavan laittomuuksiin opiskelijavalinnoissa.

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan neljässä oppiaineessa vain pieni osa aloituspaikoista on tarjolla hakijoille, joilla on jo aiempi opiskelupaikka tai valmis korkeakoulututkinto. Yliopistolain mukaan opiskelupaikan muissa aineissa saaneita ei kuitenkaan saa asettaa eriarvoiseen asemaan uusien hakijoiden kanssa.

Yliopistossa perustellaan kiintiöitä opiskelijamateriaalin valinnalla. Talous- ja tilastotieteessä toista opiskelupaikkaa hakevien sisäänpääsyä on rajoitettu vuodesta 2005 ja sosiaalityössä sekä psykologiassa vuodesta 2006 lähtien.

Koko ajan on tiedetty, että menettely saattaa olla lainvastainen. Turun Sanomat kysyi jo vuonna 2006 opetusministeriöltä valintakäytännöstä, jolloin ministeriö lupasi selvittää sen laillisuuden.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Selvitystä ei kuitenkaan koskaan tehty ilmeisesti siksi, että menettely edistää ministeriön pyrkimystä täyttää puolet opiskelijapaikoista uusilla ylioppilailla. Ministeriön mukaan selvitystä ei pidetty tarpeellisena, koska kukaan ei ollut valintatavasta valittanut. Jos muissakin ministeriöissä käytettäisiin samanlaista retoriikkaa, yhteiskunta olisi pulassa.

Edes apulaisoikeusasiamiehen päätös viime syksynä ei herättänyt yliopistoa eikä opetusministeriötä. Apulaisoikeusasiamies linjasi, ettei opiskelijavalinnoissa saa suosia uusia ylioppilaita.

Korkeakoululaitoksen pyrkimys tehokkuuteen on ymmärrettävää. Sitä ei kuitenkaan pidä tavoitella millä keinoilla tahansa.

Kyse on lopulta parikymppisen nuoren elämästä. Varttumisen ja kasvamisen myötä on mahdollista, ettei aiemmin valittu oppiaine enää vaikutakaan sellaiselta, jonka parissa haluaa loppuelämänsä viettää. Mahdollisuus arvioida tilannetta uudelleen täytyy taata.