Aliot

Kiina astumassa uuteen aikakauteen

TS/Kirsi Turkki<br />Kiinan talous vahvistuu ja sen ulkopolitiikassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Maa onkin noussut suurvallaksi, jonka näkemykset on huomioitava entistä useammissa kysymyksissä. Tulevaisuuden johtajien kannattaisi tutustua nykypäivän Kiinaan. Hyvä kohde on esimerkiksi maan suurin kaupunki Shanghai.
TS/Kirsi Turkki
Kiinan talous vahvistuu ja sen ulkopolitiikassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Maa onkin noussut suurvallaksi, jonka näkemykset on huomioitava entistä useammissa kysymyksissä. Tulevaisuuden johtajien kannattaisi tutustua nykypäivän Kiinaan. Hyvä kohde on esimerkiksi maan suurin kaupunki Shanghai.

Pekingin olympiakisojen avajaisiin on aikaa enää vajaa kaksi viikkoa. Kaikki kisapaikat on saatu valmiiksi ja nyt tehtävänä on enää pääkaupungin ilman kirkastaminen sekä levän poistaminen kisojen purjehduspaikoilta.

Suomalaisten kisaodotukset ovat tällä kertaa varsin matalat. Jokainen mitali tulee olemaan yllätys ja poikkeuksellisen kovan työn takana. Pettymysten välttämiseksi voisikin olla hyvä kiinnittää huomio Kiinan kehitykseen, siihen millainen asema sillä tulee olemaan 21. vuosisadan maailmanjärjestyksessä.

Kiina on aina selviytynyt mestarillisesti suuren mittakaavan rakennushankkeistaan. Eräs viime vuosisadan merkittävimmistä yhteiskuntatieteilijöistä, saksalais-yhdysvaltalainen Karl August Wittfogel kehitti yli 50 vuotta sitten niin sanotun hydraulisen yhteiskunnan käsitteen analysoidessaan muinaisten aasialaisten valtakuntien rakenteita.

Sen mukaan alueelle syntyi vahvoja valtioita, joiden keskeisin tehtävä oli huolehtia veden jakelusta ja riittävyydestä sekä siihen liittyvistä rakennushankkeista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tehtävä olisi ollut mahdoton ilman vahvaa keskitettyä valtiota. Tämän päivän Kiina olympiakisojen ja uuden globaalin tulevaisuuden rakentajana on tyypillinen hydraulisen yhteiskunnan moderni muunnos.

Kiinassa voi tutustua tulevaisuuteen

Kiina on keskellä nopeaa taloudellista muutosta. Vuotuinen talouskasvu on pysynyt sitkeästi kymmenen prosentin paikkeilla. Yhdysvalloissa ennustettiinkin äskettäin, että Kiinan talous saavuttaa Yhdysvallat vuoteen 2035 mennessä ja on kaksi kertaa sen suuruinen jo vuonna 2050. Muutoksen suuruuden tajuaa kun muistaa, että tällä hetkellä Kiinan talous on vielä alle neljäsosan Yhdysvaltain taloudesta.

Kiinassa vieraileminen kannattaa, ja erityisen suositeltavaa se on niille, joiden vastuulla suomalaisen yhteiskunnan johtaminen on kolmen-neljän vuosikymmenen kuluttua. Jos haluaa tutustua menneisyyteen, kannattaa matkustaa Euroopan vanhoihin pääkaupunkeihin - Roomaan, Ateenaan, Pariisiin tai Lontooseen.

Jos haluaa tutustua nykyisyyteen, hyviä kohteita ovat New York, Tokio tai Moskova. Mutta jos haluaa tutustua tulevaisuuteen, siihen millainen maailma on 2020-luvulta eteenpäin, kannattaa lentää Pekingiin tai erityisesti Shanghaihin, Kiinan suurimpaan kaupunkiin.

Suurvallan roolia arvioitava uudelleen

Talouden vahvistuminen on merkinnyt sitä, että Kiina on voinut arvioida uudelleen rooliaan maailmanpolitiikassa. Kiina toimii toki edelleen klassisen poliittisen realismin periaatteiden mukaisesti pyrkien maksimoimaan omat etunsa, samalla tavoin kuin muutkin valtiot tekevät.

Se ei kuitenkaan enää voi rajata huomiotaan vain lähiympäristöönsä vaan koko kansainväliseen järjestelmään. Kiina on muuttunut näin yhdeksi suurvallaksi, jonka näkemykset on huomioitava entistä useammissa kysymyksissä.

Kiinan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on tapahtunut useita merkittäviä muutoksia, jotka eivät selity pelkästään halulla luoda myönteistä poliittista ilmapiiriä olympiakisojen alla.

Kyse on kauaskantoisemmasta siirtymisestä entistä aktiivisempaan mutta samalla myös yhteistyöhakuisempaan toimintaan muiden maiden kanssa. Muutos näkyy myös niissä kiistakysymyksissä ja ongelmallisissa suhteissa, jotka ovat olleet menneinä vuosina Kiinan ulkopolitiikan ytimessä.

Myönteisiä muutoksia ulkopolitiikassa

Tiibetin tilanteesta ja Kiinan ihmisoikeustilanteesta yleensä keskusteltiin runsaasti aikaisemmin tänä vuonna. Kiinan sisällä muiden maiden usein hyvässä tarkoituksessa esittämä arvostelu demokraattisten oikeuksien loukkaamisesta ei saanut vastakaikua, pikemminkin päinvastoin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kiinalaiset, myös demokraattisten oikeuksien kunnioittamisesta huolestuneet, kokivat kiusallisena Euroopassa esitetyt vaatimukset kisoihin liittyvistä boikotointitoimenpiteistä, jollei politiikkaa Tiibetissä muuteta. Erityisen katkeria oltiin Ranskalle, kun olympiasoihdun kulku oli estetty siellä useampaan kertaan.

Tässä suhteessa onkin myönteistä, että Kiinan ja Tiibetin pakolaishallituksen välille on saatu keskusteluyhteys. Kaksi tapaamista on jo järjestetty ja lisää lienee tulossa.

Kohta kuusi vuosikymmentä jäissä olleet Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet ovat nekin alkaneet lämmetä. Kiina ei edelleenkään hyväksy kahden Kiinan mallia eli Taiwanin valtiollista itsenäisyyttä, mutta on valmis kahdenvälisen yhteistyön lisäämiseen alemmalla tasolla.

Taiwanin uusi johto on puolestaan välttänyt esittämästä itsenäisyyteen viittaavia lausuntoja. Uusin myönteinen osoitus suhteiden parantumisesta on säännöllisen lentoliikenteen avaaminen.

Jännitteiden vähentymistä on tapahtunut myös Kiinan ja Japanin välisissä suhteissa. Maiden pääministerit ovat tavanneet kahdenvälisesti ja taloudellinen kanssakäyminen on vilkastunut. Yhteistyön pohja on konkretisoitunut eikä Japani joudu enää toistuvasti pahoittelemaan toimintaansa toisen maailmansodan aikana.

Mikäli maiden välinen taloudellinen ja poliittinen yhteistyö jatkaa syventymistään, on Itä-Aasiaan muodostumassa parivaljakko, jonka vaikutus maailmantalouteen on tulossa yhä merkittävämmäksi.

Kiinnostus Afrikkaa kohtaan herännyt

Aikaisemmin Kiina luettiin usein kolmannen maailman maiden ryhmään kuuluvaksi. Enää tällaiselle ei ole perusteita. Kiina on päinvastoin muuttunut aktiiviseksi kehitysmaiden tukijaksi.

Tämä näkyy erityisesti Afrikassa, missä Kiina käynnistää eri maissa tasaisella tahdilla esimerkiksi erilaisia infrastruktuurin kehittämiseen tähtääviä hankkeita kuten maanteiden, rautateiden ja lentokenttien rakentamista.

Kiinan kiinnostus Afrikan luonnonrikkauksista, erityisesti öljystä, on oman kulutuksen lisääntyessä kasvanut. Kiina on alkanut suhtautua varovaisemmin myös maanosan pahimpien diktaattorien tukemiseen. Onhan Robert Mugaben raunioittama Zimbabwe tässä suhteessa varoittava esimerkki. Kiinakin tarvitsee alueella liittolaisia, mutta Mugaben kaltaisen kansainvälisen hylkiön käyttöarvo on varsin kyseenalainen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kiinan markkinat aiempaa tärkeämpiä

Kiinan kansantalouden kasvaessa se vaatii itselleen aikaisempaa suuremman osuuden maailman vauraudesta ja sen luomisessa tarvittavista raaka-aineista. Öljyn hinnan nopealle kohoamiselle on toki monia syitä, mutta Kiinan kasvava energian tarve ei varmasti ole niistä vähäisin.

Myös suomalaiset yritykset ovat huomanneet Kiinan markkinoiden tärkeyden. Nokia etabloitui sinne jo vuosia sitten ja hallitsee edelleen maan jatkuvasti kasvavia kännykkämarkkinoita. Monet muut yritykset ovat seuranneet Nokian perässä. Ja virta vain kasvaa vuosi vuodelta.

Kiina on uudessa maailmanjärjestyksessä otettava aivan toisella tavalla huomioon. Enää ei ole tilaa idealistiselle oikean ja väärän opettamiselle kiinalaisille.

Kiina on valinnut oman tiensä, ja on meidän oma etumme sovittaa yhteistyömme sen kanssa näihin puitteisiin. Maailman kasvaessa yhteen ja rajojen madaltuessa myös toimintatavat väistämättä yhdenmukaistuvat. Kiinan ja muun maailman intressit kasvavat näin yhä lähemmäksi toisiaan.

Kirjoittaja on Helsingin ja Tampereen yliopistojen valtio-opin dosentti, joka työskentelee puolustusministeriön viestintäjohtajana.

TS/<br />JYRKI IIVONEN
TS/
JYRKI IIVONEN