Pääkirjoitus

Eduskunta ja kolmikanta

Hallitus valmistelee yhteistoimintalain uudistusta. Valmistelua hallitus on tehnyt yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa ns. kolmikannassa. Suurimmat muutokset tulisivat koskemaan yrittäjäjärjestöön kuuluvien pienehköjen, alle 30 työntekijän yrityksen toimintaa. Yrittäjät eivät ole saaneet mielipidettään kuuluviin valmistelussa ja he ovatkin kritisoineet voimakkaasti lakiehdotuksen sisällöstä saatuja tietoja.

Varsinkin SAK ja myös STTK, puheenjohtajansa Mikko Mäenpään suulla, ovat suorastaan uhmakkaasti ilmoittaneet, ettei kolmikannassa valmisteltua ehdotusta saa muuttaa miltään osin. Keskustan ja Rkp:n eduskuntaryhmät eivät saisi ottaa edes puheeksi lakiehdotuksen sisältöä. Opposition pitäisi pitää suunsa kiinni, kolmikantaan ei kukaan saa koskea.

Eduskunnan kannalta tilanne on kestämätön. Kolmikannalla on kiistattomasti hyvät puolensa, mutta suutarin pitäisi pysyä roolissaan. Eduskunta säätää lait hallituksen esitysten pohjalta ja tästä kansanvallan perusperiaatteesta tulee pitää kiinni kaikissa olosuhteissa. Ei voida pitää hyväksyttävänä sitä, että eduskunnan tulee sitoutua johonkin lakiin ennen kuin sitä on edes edustajille tekstinä annettu.

Ilkka Kanerva (kok)

varapuhemies